Bilimsel Yönetim
Bilimsel Yönetim (scientific management)

Taylorizm. emeğin bilimsel organizasyonu. İş veriminin artırılması ve kâr maksimizasyonunun sağlanması için çalışma ve dinlenme saatlerinin, iş düzeni ve iş ilişkilerinin bilimsel ölçülere göre ayarlanabileceğini savunan görüş.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat