Bilimsel Hümanizm
Bilimsel Hümanizm (scientific humanism)

İnsani değerlerin anlaşılıp yaygınlaştırılmasında sanat ve edebiyat eserlerine ve onların eski dönemlere dayanan kökenlerine giden bilgilerden ziyade, bilimsel araştırmaların ortaya koyacağı sonuçlara gerek olduğunu savunan görüş.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat