Bilimsel Dogmatizm
Bilimsel Dogmatizm (scientific dogmatism)

Bilimsel etkinlikler sonucunda elde edilen bulguların, kullanılan yöntemlerin, üretilen kuram veya bilgilerin, üretildikleri sosyo-kültürel bağlam ve bilimsel paradigmadan soyutlanarak, hiç bir şekilde sorgulamaya konu olmayan ürünler, zaman ve mekandan bağımsız, evrensel geçerliliği olan doğrular manzumesi olarak algılanması; bilimin dogmalaştırılması.

TelcisanKapat