Bilimsel Bilgi
Bilimsel Bilgi (scientific knowledge)

Bilimsel yöntemlere uygun olarak üretilmiş, gerçekliğin belirli bir bölümünü açıklamayı amaçlayan, yorum esnekliği az, doğruluğu veya yanlışlığı test edilmeye açık bilgi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat