Bilimsel Açıklama
Bilimsel Açıklama (scientific explanation)

Bir olgu, durum veya sürecin bilimsel kavram ve geçerli kabul edilen bilimsel yasa yahut yasa-benzeri kurallara dayalı olarak ortaya konması.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat