Bilim Antropolojisi
Bilim Antropolojisi (anthropology of science)

Saha antropolojisinin yöntemine uygun olarak bilim adamları topluluklarının içine girip, onların çalışma biçimlerini, değer yargılarını, kendi aralarındaki iktidar ilişkilerini ve diğer insanlara veya başka bilim adamlarının çaba ve ürünlerine bakış tarzlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan disiplin.

Ozan MakinaKapat