Bilgi Toplumu
Bilgi Toplumu (information society)

enformasyon toplumu. Bilgi üretim ve akışının hem birey hem de kurumlararası ilişkileri belirlediği, bilginin kütlesel düzeyde üretilip tüketildiği toplum.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat