Bilgi sosyolojisi
Bilgi sosyolojisi (sociology of knowledge)

Bilgi ile toplum arasındaki ilişkileri, ağırlıklı olarak farklı toplumsal ortamlarda üretilen bilgilerin karşılaştırılması yoluyla inceleyen sosyoloji dalı.

TelcisanKapat