Biçimbilim
Biçimbilim (morphology)

morfoloji. Varlıkların, özellikle de toplumlar, şehirler, canlılar ile dillerin yapı ve biçimlerini inceleyen disiplin.

Ozan MakinaKapat