Beyin Göçü Hakkında Bilgi
Beyin Göçü (brain drain)

Genellikle azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmak üzere, yaşanılan ortamdaki imkânsızlıklar, gelir düzeyinin düşüklüğü, rahat ve verimli çalışma koşullarından yoksunluk gibi nedenlerle nitelikli işgücünün yanısıra bilim adamı, araştırmacı, sanatçı ve aydınlar gibi yetişmiş beyinlerin bir bölge veya ülkeden diğerine göç etmesi.

Ozan MakinaKapat