Betimsel Yöntem bilim Hakkında Bilgi
Betimsel Yöntembilim (descriptive methodology)

pozitif metodoloji. Herhangi bir bilginin bilimsel bilgi kategorisine girebilmesi için uyması gereken kuralları ortaya koymayı amaçlamadan, sadece belirli bir dönemde egemen olan bilim adamları tarafından bilim olarak nitelenen bilgilerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan disiplin.

TelcisanKapat