Beden Sosyolojisi Hakkında Bilgi
Beden Sosyolojisi (sociology of body)

Giyim, cezalandırma ve cinsellikle ilgili ortak düzenlemeler başta olmak üzere toplumsal alana ait kabul edilen dini, hukuki veya ahlâkî bir çok ilişki ve düzenlemenin nesnesi olan insan bedeninin farklı toplumsal ve kültürel bağlam içinde nasıl kullanıldığını inceleyen sosyoloji dalı.

Ozan MakinaKapat