Batınilik Hakkında Bilgi
Batınilik (esoterism)

1. Bir düşünce veya inancın ilgi duyan herkese açık olmayıp sadece belirli bir grup tarafından anlaşılır olduğunun savunulması. 2. Kur"an ve Hadislerin zahiri (görünen, açık, açıkça anlaşılan) anlamlarının yanısıra asıl bilinmesi gereken batıni (örtük, gizli, herkes tarafından anlaşılamayan) anlamları da bulunduğunu ileri süren ekol. Buna göre, Şeriatın ve dinsel ilkelerin batıni anlamları akılla kavranamazlar, ancak masum (günahsız) bir imamın öğretmesiyle bilinebilirler. Batıni anlamlar öğrenilince, birer sembol durumunda olan emir ve yasakların zahiri anlamlarına göre davranma zorunluluğu ortadan kalkar.

TelcisanKapat