Basmakalıp Hakkında Bilgi
Basmakalıp (stereotype)

1. kalıp yargı. Toplumsal bir grup, sınıf, ideoloji, cinsiyet yahut ırkla ilgili tek yönlü, abartılmış, aşırı basitleştirilmiş ve önyargılı genellemeler. 2. Bir olayı veya düşünceyi muhtemel özgün ve özgüllüklerini dikkate almadan, daha önce bilinen veya kurgulanan standart kalıplara sokarak değerlendirme; bu bakış açısıyla yapılan genelleme.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat