Baskı Grubu Hakkında Bilgi
Baskı Grubu (pressure group)

Siyasal karar organlarını belirli amaçlar doğrultusunda etkileyip yönlendirmek için oluşan ya da oluşturulan örgütlü topluluk. Ortak çıkarların korunması için biraraya gelmiş, asıl amacı da siyasal otoriteleri sözkonusu çıkarlar doğrultusunda yönlendirmek olan örgütlenmiş gruba çıkar grubu; dar anlamda belirli bir grubun çıkarları yerine, bütün insanları ilgilendiren değerleri veya belli ahlâki ilkeleri korumak ve savunmak için oluşturulan gruba da davranış grubu denir.

TelcisanKapat