Barışçı Yaklaşımlar Hakkında Bilgi
Barışçı Yaklaşımlar (peaceful approaches)

Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü, ortak güvenlik, silahsızlanma, barışa yapısalcı yaklaşım gibi, savaş ve savaşın yolaçtığı felaketlere karşı bir reaksiyon olarak doğan ve uluslararası organizasyonlar aracılığı ile barışın korunması yönünde geliştirilen yaklaşımlar.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat