Banknot Hakkında Bilgi
Banknot (banknote)

kağıt para. Emisyon kurumunca tedavüle çıkarılan ödeme araçlarının ya da efektif paraların genel adı. Karşılığı bulunan para. Daha önceleri tedavüldeki banknotların, bunları dolaşıma çıkaran kurum nezdinde altın olarak karşılığı bulundurulurken, 1929 dünya iktisadi buhranını izleyen yıllarda para ile altın arasındaki bu bağ kopmuştur.

TelcisanKapat