Zaman geçikmesi Oluşturmak
Zaman geçikmesi Oluşturmak zaman gecikmesi oluşturarak programınıza bazı işlemler yaptırabilirsiniz.Bunu procedure olarak tanımlarsanız her yerde kullanabilirsiniz   procedure gecikme(g:longint);vart:Longint;  begin        t:=GetTickCount;        while(GetTickCount-t)< g do        Application.ProcessMessages;   end;//Kullanımı;//procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);beginLabel1.Caption:="5 saniye bekleyin...";gecikme(5000);Label1.Caption:="Tamam...";end;
Ozan MakinaKapat