Bayram âdâbı
Bayram âdâbı Bayram âdâbı   Yüce Rabbimizin biz kullarına ihsan ettiği lütuf, ikram ve bağışlanmanın bol olduğu iki bayramımız vardır. Biz bu bayramların birincisine IYD-I FITIR (Ramazan Bayramı), ikincisine IYD-I ADHÂ, yani Kurban Bayramı diyoruz. Bu bayramlarımızın da kendine mahsus adapları vardır. 1. Bayramdan önceki arafe gününde bin ihlas okumak. “Kim ki Arefe günü bin ihlas Sûresini okursa, kendi nefsini Allah’tan satın almış olur.” (Feyzü’l-Kadir). “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beşyüz ve arefede dahi beşyüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir.” (Bedîüzzaman, Şuâlar)2. Arafe gününde, bayram geldiğinden dolayı gaflete düşmemek, ahireti anmak  ve ahirete gitmiş olan akrabalarımızı da hatırlamak maksadıyla kabir ziyaretinde bulunmak.3. Bayram gecesinde, mümkün olduğunca zikir, tesbih, tevbe ve istiğfar, dua ile tâatla ihya etmek. Bir hadisde: “Bir kimse, bayram gecelerini ihyâ ederse, kalblerin öldüğü günde, onun kalbi ölmez.” buyrulmuştur. Diğer bir hadisde “Allah, hiçbir günde, Arefe günündeki kadar çok kulu ateşten âzât etmez.”  (Müslim) 4. Bayram günü, bayram dolayısıyla gusletmek ve vücudu temizlenmek.5. Temiz elbise ve çorab giymek. 6. Güzel koku sürünmek.7. Başı tıraş etmek. 8. Tırnak kesmek.9. Ramazan Bayramı’nda namaza gitmeden önce bir miktar tatlı bir şey yemek.10. Bayramda  namaza giderken, Ramazan Bayramı ise gizli, Kurban Bayramı’nda ise açık tekbir getirerek camiye gitmek.11. Namazdan sonra hem cemaatla, hem akrabalarla  bayramlaşmak.12. Fakirleri ve çocukları ikram ederek sevindirmek.13. Büyükleri, fakirleri ve kimsesizleri ziyaret ederek sıla-i rahim yaparak onları sevindirmek.14.    Küskün olanları barıştırmak.  15.    Ramazan Bayramı’nda oruç tutmamak.  
TelcisanKapat