Duâ Saati

Duâ Saati Duâ Saati  

Bu saat gün içinde yapılması makbul duâların meallerini göstermektedir. Duâların orijinal metinleri için duâ mecmuâlarına bakılabilir.

Sabah ve akşam okunacak duâ

İbnu Mesud (r.a) Anlatıyor: “Resulullah (a.v.s.) akşam olunca şu duayı okurdu: ‘Elhamdulillah geceye erdik. Mülk de Allah için geceye erdi. Allahtan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur hamdler O’nadır, O herşeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olcak hayrı, bundan sonra olacak hayrı senden taleb ediyorum. Bu gecede olacak şerden, ve bundan sonra olcak şerlerden sana sığınırım. Rabbim tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınırım. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım.’”1

GÜN İÇİNDE YAPILACAK DUÂLAR 

Yatsıdan sonra okunacak duâ ayetleri“Her kim Bakara Sûresi’nin sonundaki iki âyet-i celîleyi (Âmene’r-Rasûlü) her gece okursa ona kifâyet eder.”2Ezandan Sonra Okunacak Duâ“Ey bu mukaddes davetin sahibi ve kılınacak namazın maliki Rabbim, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâm’a vesile, fazilet ve geniş derece makamlarını ver. O’nu kendisine vaadettiğin en nihaî makam olan Makam-ı Mahmud’un zirvesine çıkar.”Camiye Girerken Okunacak Duâ“Allah’ım benim için sonsuz rahmetinin kapılarını aç, lûtfeyle ya Rab!” Namazdan Sonra Okunacak Duâ“Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah’ın adıyle. Rahman ve Rahîm ancak O’dur. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!”3 derlerdi. Camiden Çıkarken Okunacak Duâ“Yâ Rab, senin fazlından, kereminden istiyorum.”4 Evden Çıkarken Okunacak DuâEvinden çıkınca kim”Allah’ın adıyla, Allaha tevekkül ettim, güç kuvvet Allahtandır.” Derse kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundunda” denilir, ondan şeytan yüz çevirin.”5 Alış Veriş Yaparken Okunacak Duâ“Allah’ım, aziz isminle giriyorum buraya, Allah’ım, senden bu çarşının (iş yerinin) hayırlısını diler, içindekinin hayırlısını nasip etmeni niyaz ederim. Şerrinden ve şerlisinden de sana sığınırım. Allah’ım, burada günah getiren yeminden, zarar veren ticaretten de sana sığınırım.” Eve Girerken Okunacak Duâ “Allah’ım! (Evime) her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. (Hayırlı bir şekilde girmeyi ve hayırlı bir şekilde çıkmayı istiyorum) Allah’ım senin mübarek adını anarak (Bismillâh diyerek evimizden) çıktık. Rabbimiz Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik (Sana dayanıp, sana güvendik).”

GECE OKUNACAK DUÂLAR 

Yatarken Okunacak Duâ “Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce’ ve mence’de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum.”6 Teheccüde Kalkınca Okunacak Duâ“Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakda tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Hakk’sın. Senin va’din de hakk, sana kavuşmak da hakk, sözün de hakk, cennet de hakk, ateş de hak, nebîler de hak, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellemde hak, kıyamet saati de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân etdim, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sana dayanarak mücâdele etdim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul etdim, benim evvelki yapdıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yapdıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah’a dayanmakladır.”7 Erken Kalkmak İçin“Ey Rabbim bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân etdim ey Rabbim!”

SABAH YAPILACAK DUÂLAR 

Seher Vaktinin Fazileti“Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır.”8Uykudan Kalkınca Okunacak Duâ“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.”9 Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri“Kim sabahleyin üç def’aاَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّم۪يعِ الْعَل۪يمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ diyerek Sûre-i Haşr’ın sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.”10

1_Müslim, Zikir, 75 (2723); Tirmizi, Da’avat 13 (3387)2_Müslim, 1/554. 3_Buharî, Deavat, 35, 404_Tirmizi5_Tirmizi Da’avat 43, (4322)6_Buhari , Da’avat7, 97_Buhârî, Teheccüd, I.8_Ibn Hanbel, Müsned, 4/385.9_Ebû Dâvud,Tirmizi,İbn Mâce’den naklenTuhfetû’z-zâkirîn 7210_Tirmizî’den Tuhfetû’z-Zâkirîn, 77.11_Zuhruf Sûresi, 13.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat