SQL Server IDENTITY Değerini Bulmak
SQL Server IDENTITY Değerini Bulmak

INSERT işlemi esnasında tablonuza ekleme yaparken o andaki IDENTITY  özelliğine sahip alanınızın değerini aşağıdaki gibi bulabilirsiniz: INSERT INTO Tablo_Adi (Alan_Adlari) VALUES (Eklenecek_Degerler) SELECT @@IDENTITY AS ’Identity’ IDENT_CURRENT(’Tablo_Adi’) : Belirli bir tabloda herhangi bir oturum yada geçerlilik alanında en son Identity değerini döndürür. Örnek: SELECT IDENT_CURRENT(’Personel’) @@IDENTITY : Herhangi bir tabloda o anki  bir oturum yada tüm geçerlilik alanlarında en son Identity değerini döndürür.  Örnek: SELECT @@IDENTITY SCOPE_IDENTITY() : Herhangi bir tabloda o anki oturum yada o anki geçerlilik alanında en son Identity değerini döndürür. Örnek: SELECT SCOPE_IDENTITY()

Ozan MakinaKapat