Ebeveynin hazinesi: Duâ
Ebeveynin hazinesi: Duâ Ebeveynin hazinesi: Duâ  

Efendimiz’in (asm) bir hadîs-i şeriflerinde, “Kıyamet yaklaştığı zaman çocuklar şımarır, âmir durumuna gelir”, “Bir adama köpek yavrusu yetiştirmek, çocuk yetiştirmekten daha kolay gelir.” meâlindeki ifadelerini okuyunca, Efendimiz’in (asm) işaret ettiği zamanın, içinde bulunduğumuz asrın ta kendisi olduğunu, görülen ve yaşanılan örnekler tasdikliyor.

Çocuk terbiyesi hiç bir devirde asrımızdaki kadar çetin olmamıştı. Günahların her tarafı kuşattığı ve nefsi adeta şiddetli bir girdaap gibi kendine kuvvetle çektiği asrımızda sadece dünya hayatına odaklanmış idealler ve yaşam tarzları zâhiren tatlı, aslen ruhun ve kalbin sıkıntı ve buhranlarıyla dolu bu hayat yaldızlanmış bir halde sunuluyor.

 

Çocukların ve gençlerin körpe ve hâlis dimağları ise hem dünya hem âhiret istikballerini tehlikeye atıp karartacak olan bu dehşetli ahvâli fark edememekte.

Allah’a taat üzere olan hayırlı evlatlar yetiştirme mesuliyetinin farkında olan her âile yavrularını bu son derece cazibeli görünen zehirli bal hükmündeki sefahete daldırmama ve bu vahim câzibeden kurtarma gayreti ve endişesinde.Cenâb-ı Hak cömertliğinden ebeveynlere bu zorlu vazifelerinde duâlarının kabulü imtiyazını ihsan etmiş.

Hayatımızın her alanında duâya muhtaç olduğumuz gibi özellikle bu zamanda evlat yetiştirmek gibi mesuliyetli bir vazifede evlada yapılan duâ, karşı konulması zor olan günahlara karşı o evlatların etrafında görünmez kalkanlar oluşturur.

Duâ… Hem dil hem kalp hem beden ile bütünlük kazanan ibâdet...Hayırlı evlatlar yetiştirme yolunda fiilî duâ dediğimiz eğitimdeki bir takım metotlar, amaca ulaşmada adeta düğmeye dokunmak gibidir. Bununla birlikte dil ve kalp ile yapılan duâlar ise hakîkî terbiye edenin Cenâb-ı Hak olduğunun idraki ile teslimiyet, tevekkül yüklü ve acziyet itirafı ile Rabbe yapılan nidalardır. Yani artık ana-baba çocuk terbiyesi hususunda acizliğini bilip Cenâb-ı Hakkın ‘Rabb’ isminden medet istemektir.

Âilede verilen güzel eğitimin en bâriz neticesi çocukta görünen güzel davranışlar olsa gerek. Ebeveynin terbiye edicilik vasfı Cenâb-ı Hakk’ ın “Terbiye Edici” isminden sadece bir numûnedir. Bazen olur ki terbiye etmek adına çocuk üzerinde faydalı olabilecek bütün sebepler yerine getirildiği halde beklenen model ortaya çıkmamakta. Böylelikle Cenâb-ı Hak aczimizi hatırlatarak bizi duâya davet etmektedir.

Nesillerin istikbalini karanlıklardan kurtarıp, hatta hayatlarının mecralarını değiştirecek yegâne ve en tesirli sebep evlad u iyal için samimi, ciddi, ısrarlı yapılan hayırlı duâlardır. Nitekim hayatımızın her alanına ışık ve yoldaş olabilecek Kur’ân-ı Kerîm bu konuda da bize yol gösterici örnekler göstermekte.

Hz. Meryem’in annesi onu Allah’ a adamış ve “Şüphesiz ben onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım” diye duâ etmişti. Hz. Meryem’in annesinin duâları kabul olmuş, âyette belirtildiği gibi Allah, Hz. Meryem’i kendi koruması altında yetiştirmişti. «Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi...» âyeti de bunun en açık delillerindendir. (Âl-i İmran, 35-37)

Evlatlar için yapılan duânın, istikbali dahi aydınlatacağına bir örnek de İbrahim (as) dan… İbrahim (as) ile oğlu İsmail (as) Kâbe’yi inşâ ederlerken şöyle duâ etmişlerdi:

"Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, üzerlerine ayetlerini okusun, kendilerine Kitab’ı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapsın! Çünkü güç ve kuvvet sahibi, tam hikmet sahibi Sensin, ancak Sen!" (Bakara, 129)

Bu duâyı, Cenâb-ı Hak kabul etmiştir. Bu duânın kabulünü Efendimiz (asm) “Ben atam İbrahim’in duâsıyım” sözleriyle tasdik etmiştir.

Bizler peygamber değiliz elbette, fakat, Cenâb-ı Hak ebeveynin çocuklarına yaptığı duâlara peygamber duâsının kabulü gibi bir kabul imtiyazını bahşetmiş. Şefkatimizin evlatlarımız için yoğunlaştığı, o şefkatle yüreğimizin en şeffaflaştığı esnada kabule yakın duâların vakti gelmiştir artık.

Ebeveyn duâsıyla iki dünya saadetine kavuşanlar ve yine ebeveyn bedduâsıyla hayatı zindana dönenler tarihte pekçoktur.

Ebeveynin evlatlarına sarf edecekleri en önemli hazineleri, Merhametlilerin En Merhametlisi’nin hazinesinden istemeleri nispetinde zengindir. O yavrunun dünyevî-uhrevî istikbaline ebeveyn hazinesinden en büyük yatırımlar yine duâ vasıtasıyla yapılabilir.

“İlahî! Bize ve neslimize nûrunla hayat ver. Bizi ve neslimizi nûrunla yaşat ve o nûrunla öldür. Ve bizi ve neslimizi bize ihsanın olan bu nûrunla haşret, lutf et, kerem kıl. Hatalarımızı ve seyyiâtımızı mağfiret eyle.. ve bizi başında Habîb-i Zîşan’ın (asm) olan fırka-i Nâciye-i Kâmile’ye ilhâk et!” Âmîn.

TelcisanKapat