RAMAZAN MUŞTUSU

RAMAZAN MUŞTUSU RAMAZAN MUŞTUSU  

 Beden-i cevârih giyince sıyamDirildi ruhlar dâim durdu kıyamSâkin-i arz u semâ eyledi selamVakt-i nüzûlündür ezeli kelam

 

 

Vücud   fenâ  ile mi   mukayyedRuh beden hasbine mi müebbedSavm ile andelibini azad etPervaz olsun gülistanda ebedSultan-ı  şuhurasın  yok üstüne bir anTulu’ etti ufk-u şâhikanda şems-i FurkanKamaştırdı kalpleri beyan-ı nurefşanÂb-ı hidâyete kandı çatlamış vicdanHilalin  olsam  ki hicranınla yananİnşiraha  muştu  besteleri  yakanGöster cemâlini en garib-üz zamanHani ağlamasın bir başka ramazanEsiverip  yeniden sabâ rüzgarıDağıtmaz mı, kasavet bulutlarınıKaplamaz mı ufûneti, râyihasıSolmadan goncalar tatmaz mı vuslatıAsırlardır, cevher-i hakikate hazinedarsınSaçıver de yıldızlar perde-i hicâba saklansınYetmez mi mahzen-i mazide gizlendiği elmasınArtık ol mücellâ ziynet sertacı olsun ervahın

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat