Vahye etmek istinad
Vahye etmek istinad Vahye etmek istinad   Ey zerrât, seyyarâtın yegâne müdebbiri!En cesim varlıkların sana mûtî her biri.Kâinatta her şeyin elindedir tedbiri,Nasıl kavrasın akıl, o Hallâk-ı Kebîri?Kalpler tatmin mi olur, almayınca tekbîri?! 

Akıl, fikir de mahlûk, çünkü edilmiş icad,

Hakk nûruyla parlasa olur âlet-i irşad.

Kurtuluşun çaresi, vahye etmek istinad!

Vazifemizin ilki ibâdet ve istimdad!

Tâ ki söndürülsün hep, ateş-i zulüm ve ilhad.

 

Ne acîb mahlûklarız sanırsın nübehayız,

Çoğumuz Hakk’tan gafil şuursuz bülehayız,

Hele şu son asırda katmerli süfehayız,

Şahsi menfaat için kudurmuş ejderhayız,

Cehalet yarışında pür-inad iddiayız!

 

Vâmık, dalma dünyanın fânî ihtişamına,

Pencerelerden seyret boğmasın evhamına.

Çokları sabahladılar ermeden akşamına,

Allah’a tevekkül et, güvenme makamına!

Tâ ki nâil olasın, merziyat bayramına!..

Ozan MakinaKapat