Kurtuluş Fermânı
Kurtuluş Fermânı Kurtuluş Fermânı  

Dinlemek ya da Mp3 olarak indirmek için TIKLAYIN Kim ki candan bağlanır cânânına,Zikr-i Hak’la güç katar îmânına.

Rûhunu rabteyleyip Rahmânına,Son verir gaflet ile isyânına…

Uy Kitâb’a, sünnete, kıl istinad!Mezheb-i bâtılda mefkûd-ı îtimad!

Kurtuluş fermânı: Sünnî îtikad.Mü’min erdi böyle Hak ihsânına...

Kim basar hak yolda sağlam pâyini,Rab onun meşkûr kılar her sa’yini.

Arttırır bilhassa Nûr’dan pâyını,Dâimâ tilmîz eder Kur’ân’ına…Terk eden Bakî’yi fânî uğruna,Âdetâ saplar bıçak öz bağrına!

Gün gelir pişmân olur inkârına,Simsiyah yüzle varır zindânına!Hükm-i şer’î kalplere zemzem iken,Kıl kadar ayrılmamak elzem iken,

Fâsıkın medhü senâsı zem iken,Aldanır Vâmık yalan bühtânına…

lügatler:mefkûd-ı îtimad: itimad edilmeyenpâyini: ayağınımeşkûr: şükre değersa’yini: çalışmasınıtilmîz: talebezem: ayıplama, kınamabühtân: iftira

TelcisanKapat