Ms-Dos Komutları
Ms-Dos Komutları

Dir : Aktif dizinin içindeki tüm dizin ve dosyaları görüntüler. Dir/s : Verilen dosyanın adının doğru olup olmadığını kontrol eder. C:\>DIR/S boot.ini Dir/p : Aktif dizindeki dizinleri ve dosyaları sayfa sayfa listeler. Dir/w : Dizini yatay biçimde listeler. Dir/ah : Aktif dizinin içindeki sadece gizli dosya ve dizinleri gösterir. Dir/ad : Aktif dizinin içindeki dizinleri gösterir. Dir/as : Aktif dizinin içindeki sadece sistem dosyalarını gösterir. Dir/aa : Aktif dizinin içindeki arşiv niteliğini taşıyan dosyaları gösterir. Dir/ar : Aktif dizinin içindeki salt okunur dosyalrı gösterir. Dir/od : Last Modified zamanına göre sıralar. Dir/oe : Dosya tipine göre sıralar. Dir/on : Aktif dizinin içindeki dosyaları isime göre listeler. Dir/os : Dosya boyutuna göre sıralar. Dir/L : Lowercase ile listeleme yapar.

Del : Belirtilen dosyayı silmeye yarar. Del . C:\Belgelerim\>del kekilli.mp3 Del *.* : Seçili dizindeki tüm dosyaları siler.

CD : Dizin değiştirmek için kullanılır. CD : Adını yazdığınız dizine gider. CD.. : Aktif dizinden çıkış yapmanızı sağlar. CD\ : Sizi direkt Root ’a götürür.

Ren : Dosya ve dizin adı değiştirmek için kullanılır. Ren .

MD : Dizin yaratmak için kullanılır. MD RD : Dizi silmek için kullanılır. RD

Copy : Bir dosyayı veya dizini kopyalamak için kullanılır. Copy

Type : Bu bir dosyayı düzenlemek içindir. Kayıtlarını gösterir seçilen dosyanın.

Undelete : Sildiğiniz bir dosyayı tekrar geri alır. Tabi üzerine birşey yazmamış iseniz.

Format : Bu komut disk ve disket içindeki tüm kayıtları sıfırlamanıza yarar. Parametreler; /s : Bu komut formattan sonra başlangıç dosyalarını tekrar diske kopyalar. Böylece direkt HDD ten başlatabilirsiniz. /Q : Hızlı Format atar. /C : Formattan sırasında bozuk sectorleri tarar ve düzeltmeye çalışır. C:\>format c: /s/c tavsiyemdir.

Unformat : Eski Dos sürümleri için geçerlidir. Önceden formatladığınız bir diski tekrar eski haline getirmenizi sağlar.

Xcopy : Copy ile kullanım açısından aynıdır, fakat xcopy de parametre kullanabilirsiniz. Parametreler; /S : Belirtilen tüm alt dizinler de hedefe kopyalanır. /H : Gizli dosyaları da kopyalar. /P : Her kopyalamada onay ister. /Y : Eğer kopyalanacak dosyadan hedefte varsa sormadan overwrite yapar. C:\>Downloads \Yedek\*.* \Yedek /S/Y

Attib : Dosyaların özelliklerini değiştirmeye yarar. Attrib . Parametreler; +A : Dosyayı arşiv dosyası olarak ayarlar. -A : Dosyanın arşiv özelliğini kaldırır. +H : Dosyaya gizlilik özelliği katar. -H : Dosyanın gizlilik özelliğini kaldırır. +R : Dosyayı salt-okunur yapar. -R : Dosyanın sal-okunur özelliğini kaldırır. +S : Dosyaya sistem dosyası özelliği katar. -S : Dosyanın sistem dosyası özelliğini kaldırır.

Mem : MS Dos ’un o anki durumunu gösterir

Scandisk : HDD inizi tarar, onarımını, bakımını yapar.

Fdisk : Çok önemli bir komuttur. Diski parçalara böler, dosya sistemini değiştirir. Fdisk ten sonra tüm verileriniz silinecektir.

Checkdisk : HDD bilgisi ve onarımı ile ilgili bir komuttur.

Defrag : Şimdiki disk birleştiricisinin eski versiyonu.

Edit : Eski notepad de diyebiliriz. Dosyaları düzenlemenize yarar.

DOSKEY:MS Dos ’un anahtarı budur. Bu komut ile Dos ’a yeni ilaveler ekleyebilirsiniz. Hatta Dir komutunun adını bile değiştirebilirsiniz. Sadece Dos ’un kolaylıklarından yararlanmanız için komut bir kere çalıştırmanız yeterlidir. Bu komut hafızada iken yukarı ve aşağı tuşları ile fonksiyon tuşları(F1,F2,F3,...) yeni işlevler kazanır.

Ozan MakinaKapat