Msn Apileri
Msn Apileri Project ->import type library TYPELIB_1.tlb install sırayla TYPELIB_7.tlb e kadar bütün dosyaları import edin. Not :  5 te hata [ ] leri ( ) yaparsanız hatayı giderebilirsiniz. --- MSN Durumunu Değiştirme uses MessengerAPI_TLB; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin     MessengerAPI_TLB.CoMessenger.Create.MyStatus := MISTATUS_//; end; Kullanılabilir Durumlar : MISTATUS_ONLINE (online) MISTATUS_BE_RIGHT_BACK (be right back) MISTATUS_BUSY (busy) MISTATUS_AWAY (away) MISTATUS_ON_THE_PHONE (on the phone) MISTATUS_OUT_TO_LUNCH (out to lunch) MISTATUS_INVISIBLE (appear offline) MISTATUS_OFFLINE (not signed in) MISTATUS_LOCAL_FINDING_SERVER MISTATUS_LOCAL_CONNECTING_TO_SERVER MISTATUS_LOCAL_SYNCHRONIZING_WITH_SERVER MISTATUS_LOCAL_DISCONNECTING_FROM_SERVER --- Bağlı Kullanıcının Bilgilerini Alma uses MessengerAPI_TLB; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); var         MyFriendlyName: String;         MySigninName: String;         NumberOfEmails: Integer;         ReceivedFilesDir: String;         Status: String;         Messenger: IMessenger3;     begin         //Create the IMessenger component.         Messenger := MessengerAPI_TLB.CoMessenger.Create;         //Assign the correct values to the variables we created.         MyFriendlyName := Messenger.Get_MyFriendlyName;         MySigninName := Messenger.Get_MySigninName;         NumberOfEmails := Messenger.UnreadEmailCount[0];             case Messenger.MyStatus of             MISTATUS_ONLINE: Status := "Çevimişi";             MISTATUS_INVISIBLE: Status := "Çevrim Dışı";             MISTATUS_BUSY: Status := "Meşgul";             MISTATUS_BE_RIGHT_BACK: Status := "Hemen Dönecek";             MISTATUS_IDLE: Status := "Meşgul";             MISTATUS_AWAY: Status := "Dışarıda";             MISTATUS_ON_THE_PHONE: Status := "Telefonda";             MISTATUS_OUT_TO_LUNCH: Status := "Öğle Yemeğinde";         end; memo1.clear; memo1.lines.add("Görüntü İsmi : "+MyFriendlyName); memo1.lines.add("Bağlantı İsmi : "+MySigninName); memo1.lines.add("Mail Sayısı : "+inttostr(NumberOfEmails)); memo1.lines.add("Alınan Dosyalar Klasörü : "+ReceivedFilesDir); memo1.lines.add("Durum : "+Status); end; --- Konuşma Penceresi Açma uses MessengerAPI_TLB; var User: String; begin     MessengerAPI_TLB.CoMessenger.Create.InstantMessage(User); //mail adresi end; --- Kullanıcı İleti Geçmişini Görüntüleme uses MessengerAPI_TLB; procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); var User: String; Messenger: IMessenger3; MsgrIMWindow: ImessengerConversationWnd; begin memo2.Clear; Messenger := MessengerAPI_TLB.CoMessenger.Create; MsgrIMWindow:=IMessengerConversationWnd(Messenger.InstantMessage(User)); Memo2.Lines.add(MsgrIMWindow.History); end; --- Msn Api Olaylarını Kullanma http://www.tycooneden.com/delphi/MessengerAPIEvents.zip -> Adresinden MessengerAPIEvents Componentini indirerek yükleyin. --- Kontak Listesini Alma uses MessengerAPI_TLB; procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); var msnContacts : IMessengerContacts; msnContact : IMessengerContact; SignInList, FriendlyNameList: TStringList; n : Integer; begin   msnContacts := IMessengerContacts(MessengerAPI_TLB.CoMessenger.Create.MyContacts);   SignInList := TStringList.Create;   FriendlyNameList := TStringList.Create;   for n := 0 to msnContacts.Count - 1 do     begin       msnContact := IMessengerContact(msnContacts.Item(n));       SignInList.Add(msnContact.SigninName);       FriendlyNameList.Add(msnContact.FriendlyName);     end;   SigninList.Free;   FriendlyNameList.Free; end;
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat