Kindī

Kindī Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?). Ortaçağ Avrupası"nda "Alchindus" adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Felsefesinde, Platon, Aristoteles ve Plotinus"un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Felsefenin yönteminin kanıtlama, kanıtlamanın hedefinin maddeye biçim kazandıran özleri bilmek, felsefenin amacının ise Tanrı"ya erişmek olduğunu öne süren El-Kindi"ye göre, felsefi bilginin ilk basamağı akılyürütmedir. İnsanın akılyürütme yoluyla adım adım basitten bileşiğe ve en yetkin olana doğru yükseldiğini öne süren filozof, varlığa akılcı bir açıdan yaklaştığı için, Tanrı"nın özüne ait sıfatları inkar etmiştir. Tanrı"nın sıfatlarının ancak olumsuz bir biçimde bilinebileceğini savunan El-Kindi"ye göre, Tanrı mutlak Bir"dir. Mutlak varlık olması nedeniyle, Mutlak Bir"in şekli, niteliği, niceliği, maddesi yoktur ve O göreli bir varlık değildir.Hayatı Soylu bir ailenin çocuğu olarak Kûfe"de doğdu. Dedesi Eş"as, Güney Arabistan"ın en büyük kabilelerinden biri olan Kinde"nin hükümdarıydı. Müslüman olduktan sonra kabilesinin ileri gelenleriyle Kûfe"ye yerleşmişti. Babası İshak b. es-Sabbah yıllarca Kûfe valiliği yaptı.Küçük yaşta babasını yitirdi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları Kûfe ve Basra"da geçen Kindî, geleneksel temel eğitimden sonra dil ve edebiyat alanında eğitim gördü. Halife Me"mun"un 830"da kurduğu Beytü"l-hikme"deki bilginler topluluğu arasında yer aldı. Mutezili devlet yöneticilerinden destek gören Kindi Ehl-i Sünnet yanlısı Mütevekkil-Alellah"ın iktidarında saraydan uzak kaldı.Kindi felesfeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojiden diyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda eser vererek sayıları 277"yi bulan bir külliyat oluşturmuştur.Akla büyük bir yer veren Meşşai felsefe akımını ilk başlatan kişi de olan Kindi"nin 17 eseri Latince"ye, 4"ü İbranice"ye tercüme edilmiştir.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat