Immanuel Kant
Immanuel Kant Kant"ı orta yaşlarında gösteren bir tablo"Immanuel Kant"ile ilgili sözlere Vikisöz"den ulaşılabilir.Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 Königsberg – 12 Şubat 1804 Königsberg arasında yaşamış olan ünlü Alman filozofu.Kant, eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilir. Doğu Prusya"nın Königsberg (Kaliningrad) kasabasında doğdu. Hep burada yaşadı. Üniversite eğitimi sırasında bir kaç yıl öğrencilere özel dersler verdi. Eğitimi sırasında Leibniz ve Woolf"dan etkilendi. 1755 tarihinde doçent derecesi aldıktan sonra üniversitede çeşitli sosyal bilimler alanlarında dersler vermeye başladı. Kant başlangıçta fizik ve astronomi alanında yazılar yazdı. 1755 yılında "Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi" adlı eserini yazdı. 1770 yılında Königsberg"de mantık ve metafizik kürsüsüne atandı. 1770"den sonra Hume ve Rousseau etkisiyle eleştirel felsefesini geliştirdi."Aydınlanma insanın kendine dayattıgi toyluktan çıkabilirdır."Başlıca Eserleri Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi), 1781 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (Prolegomena: Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe), 1783 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi), 1785 Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklın Eleştirisi), 1788 Kritik der Urteilkraft (Yargı Gücünün Eleştirisi), 1790 Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Salt Aklın Sınırları İçinde Din), 1793 Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziği), 1797 Türkçede Kant Seçilmiş Yazılar / Remzi Kitabevi, Çev: Nejat Bozkurt, 1984 Arı Usun Eleştirisi / İdea Yayınları, Çev: Aziz Yardımlı, 1993 Prolegomena: Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe / Felsefe Kurumu Yayınları, 1996 Pratik Usun Eleştirisi / Say Yayınları, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, 1999 Fragmanlar / Altıkırkbeş Yayınları, Çev: Oruç Aruoba, 2000 Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı / Sarmal Yayınları, Çev: Seçkin Selvi, 2002 Ethica: Etik Üzerine Dersler / Pencere Yayınları, Çev: Oğuz Özügül, Yasemin Özcan, 2003
Ozan MakinaKapat