Python Idle Editörünü Kullanma
Python Idle Editörünü Kullanma

Python programını indirdiğinizde eğer başka bir editör yüklememiş iseniz idle editörü varsayılan python editörünüz olacaktır. Bu editörü açmak için Windows sistemlerde başlat menüsünden python program grubunu açarak oradan Idle (Python GUI) programını açıyoruz. Python’da yazdığımız programların sonuçlarını görüntülemek için bu editörü kullanacağız. İsterseniz şimdi ilk programımızı yazalım ve çalıştıralım.

 

Kodumuzu çalıştırmak için kodumuzu çalıştırmak için enter’a basmamız yeterlidir. Yazdığımız satır anında yorumlanarak sonucu bir alt satırda görüntülenecektir.

Bir başka örneğimizi ise rakamlar üzerinde aritmetiksel işlemler yaprak verelim:

 

Bir başka örneğimiz de şu şekilde olsun:

 

Bu şekilde programımızı File menüsünden Save seçeneğini kullanıp uzantısını py olarak şekilde kaydettiğimizde, kaydedilen programı daha sonra çalıştırmaya kalktığımızda hata verecektir. Çünkü bu bölüm hem kodlarımızı hem de kodlarımızın çalışmasıyla gerçekleşen sonuçları içerir.

Yapmamız gereken python idle editörünü açtıktan sonra File menüsünden New Window seçeneğini kullanmak ve yeni bir kod penceresi açmak.  Şimdi yukarıda yazdığımız aynı kodu bu yöntemle yeniden yazalım:

Dikkat ederseniz bu pencereye Run seçeneği de eklendi. İşte bizim programlarımızı yazacağımız asıl idle penceresi bu. Burada kodumuzu yazarken dikkat etti iseniz daha önce olduğu gibi kodu yazıp enter ile alt satıra bastığınızda o satır yorumlanmıyor. Kodumuz biz ne zaman Run menüsünden Run Module (F5) seçeneğini çalıştırırsak o zaman çalışıyor.

 

Kod yazdığımız idle penceresi

 

Sonuçların görüntülendiği shell penceresi

 

Kodumuzu File menüsünden Save ya da Save As seçeneklerini kullanarak uzantısını py olarak vermek suretiyle kaydedebiliriz. Daha sonra açmak için ise File menüsünden open seçeneğini ya da proje dosyasına Windows ortamında sağ tıklayarak “Edit With Idle” seçeneğini kullanabiliriz.

Python editöründe kullanılan başlıca renk kodlamaları ise şu şekildedir. Bunu aşağıda verilen bir örnekle açıklayalım:

TelcisanKapat