Carniviore Nedir ?
Carniviore Nedir ?         İnternet,insanlara hızlı bir iletişimin yanında ayrıca “özgür bir ortam” da sunmuştur; bu özgür ortam herkes tarafından iyi ya da kötü şekilde kullanılabilmektedir. Aile bireyleriyle konuşma , haber alma , araştırma yapma , fikir birliği yapmanın yanında çocuk pornografisi , ideolojik propaganda , kaçakçılık , suç organizasyonu gibi konular da aynı özgür ortamın içinde bulunmaktadır. En büyük sorun, hem internetin özgür ortamını korurken hem de suçla nasıl mücadele edilebileceğidir. Ayrıca bazı kişi ve gruplar internet üzerindeki yayınlarını,iletişimlerini belirli şifreleme sistemleri kullanarak gizlemektedir ; bu teknoloji şifre koduna sahip olmayanların erişimini engellemeyi sağlar. Kamu düzeni ve özgürlük arasındaki ince çizgi internet ortamında iyice belirsizleşmekte bu da çatışmayı arttırmaktadır.

Bu konu hakkında özellikle A.B.D.’de önce F.B.I. daha sonra da N.C.I.S. (National Criminal Intelligence Service) tarafından şifreleme teknolojisinin terör eylemlerinin planlanmasında ve uyuşturucu trafiğinin düzenlenmesinde kullanıldığı savıyla bir  “Genel Şifre Çözücü Mekanizma”nın kurulması öngörülmüştür. Görüldüğü gibi sorun sadece internet üzerindeki suçluluğun nasıl denetim altına alınacağı değil ayrıca bu denetimin nasıl demokratik ve kişinin özel hayatına saygılı bir biçimde yapılacağıdır. Ne yazık ki çoğu ülkede “denetim” anti-demokratik yöntemlerle sağlanmaya çalışılmaktadır, bunun en bilinen örneği 2000 yılında F.B.I. tarafından geliştirilen “Carnivore” adlı elektronik izleme sistemidir.

Carnivore Sistemi, yetkili merciilerden izin alınarak ,interneti suç oluşturan bazı eylemleri gerçekleştirmek üzere kullandığından şüphelenilen kişinin servis sağlayıcısına; o kişinin tüm internet iletişimini/işlemlerini izlemek üzere yerleştirilir. Bu işlemlere girilen internet adresleri,  indirilen dosyalar, e-posta haberleşmesi, ICQ , IRC gibi her türlü mesaj ve dosya aktarımı sağlayan program içerikleri... dahildir. F.B.I. , Carnivore Sistemi’ni organize suç ve terörle mücadelede bir mecburiyet olarak nitelemekte ve de son 13 yıl içinde 25600 suçlunun bu sistem sayesinde yakalanmış olduğunu belirtmektedir. Bu sistem dünya çapında pek çok tepki almış pek çok eleştiriye hedef olmuştur, Carnivore karşıtı “StopCarnivore” ve “A.C.L.U.” (American Civil Liberties Union) gibi sivil toplum örgütleri halen çalışmalarını sürdürmektedir.Bu gruplara göre : “Carnivore Sistemi, şüphelinin servis sağlayıcısının bilgisayarına yüklenerek, onun başta iletişimi olmak üzere internet üzerindeki her türlü faaliyetinin izlenmesini sağlayan bir teknolojiyi ifade etmektedir. Peki buteknolojinin ileride FBI tarafından bir şekilde denetimden kaçırılarak  başka amaçlarla kullanılmayacağını kim garanti edebilir? Gerçekten FBI,Carnivore’u internet servis sağlayıcısına yüklemekle,o servis sağlayıcıdan hizmet alan tüm abonelerin internet üzerindeki her türlü faaliyetini izleme iktidarına sahip kılınmaktadır.Bu iktidarın uzun vadede kötüye kullanılmayacağı garanti edilemeyeceği için,bu durum gerek bireylerin gerekse kurumların internet üzerindeki güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.Ayrıca tüm dünyadaki internet trafiğinin %70’inin Amerika üzerinden aktığı düşünülürse, FBI’ın Amerikan servis sağlayıcılarına Carnivore’u kurmasıyla bir anlamda “internetin patronu” olması kaçınılmazdır ki bu durum asla kabul edilemez.”

Son olarak Türk doktrininde de Carnivore Sistemi Sınar tarafından “maksadını aşan bir sistem” olarak tanımlanmış ve de sistem George Orwell’in 1984 adlı eserindeki “Big Brother” isimli merkezi izleme sistemine benzetilmiştir.Avukat Ali Osman Özdilek de “İnternet ve Hukuk” adlı eserinde Carnivore Sistemi ve bu gibi uygulamaların totaliter rejimlerin yayılması ve güçlenmesi için ortam yarattığını belirtmiştir. Kanaatimce internet çok çeşitli kültürleri barındıran ve de bilginin yayılmasını hızlandıran, bunları yaparken de gücünü, sunduğu “özgür ortam”dan alan bir yapıdır. Bu nedenle de kamu düzeni sağlanırken bu yapının mümkün olduğunca korunması gerekmektedir.Hukuk hiçbir zaman insanlığın önünde bir engel olmamış tersine insan olma bilincini korumuştur, bilginin ve iletişimin korunması da hukukun bir görevidir. Carnivore gibi denetim sistemleri gerçekten de amacını aşan, insanları paranoyaya sevkederek özgür düşünceyi kısıtlayan niteliklere sahiptir; denetlenemeyecek bir denetim sisteminin kontrolden çıkması da çok olağan bir ihtimaldir.

TelcisanKapat