Fıkhın Konusu ve Kapsamı
Fıkhın Konusu ve Kapsamı Fıkıh, konusu itibariyle insan hayatındaki ilişkileri sözkonusu eder. fıkhın tanımına bakıldığında, geniş bir alanı kapsamına alır. Rasulullah (sav)’ın ilk denemelerinde fıkıh denilince her şey bunun içine girebiliyordu. Hukuk siyaset, akaid, ahlak ve diğerleri.. Kısaca ALLAH’ın kitabından ve Rasulünün sahih sünnetinden kaynaklanan her ilim dalı...              Ancak 3. 4. asırdan sonra ilim dalları müstakil hale geldi. Branşlaşma başladı ve fıkıh ayrı bir ilim dalı olarak değerlendirildi.              Böylece özel bir tanım getirilerek, akaid (inaç) ve ahlak ile ilgili kısımlar, bu ilmin dışında bırakıldılar.Neticede, İslâm’da meşru olan ameli hükümler ve bu hükümlerin konu edinen ilim dalının adı fıkıh oldu. Bu zamandan itibaren fıkıh ilminin kapsamına şu konular girdi:              1. İbadetler: Namaz, oruç, zekat, hacc vb. konular              2. Ahval-i Şahsiyye (?ahıs ve aile hukuku): Evlenme – boşanma, ehliyet... gibi şahıs ve aile hayatıyla ilgili konular.              3. Muamelat (Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku): Halkın, mallar ile ilgili muameleleri, kişilerin günlük hayatta birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili konular.              4. Siyaset-i ?er’iyye (İdare ve Anayasa Hukuku): Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkileri, hak ve vazifelerini yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ile ilgili konuları kapsamına alır.               Buna bazı hukuk bilginleri, Ahkam-ı Sultaniye (İktidarın Kuralları) adın verirler. Ancak, bugün bazı alimlerimiz siyasetin müstakil bir ilim dalı olmasını savunmaktadırlar. Bu konuda bir takım araştırma ve incelemeler de mevcuttur. Bizde aynı kanaati paylaşmaktayız.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat