[ASP Kodları] Rastgele Şifre Üretimi
[ASP Kodları] Rastgele Şifre Üretimi Fonksiyonu kullanarak rastgele karakterlerden oluşan şifreler üretebilirsinizKullanırkenResponse.Write(SifreUret(10))%>Şeklinde kullanabilirsiniz, buradaki 10 üretilecek şifreninin kaç karakter olduğudur, tercihinize göre değiştirebilirsiniz.Fonksiyon aşağıdadır. Function SifreUret(Uzunluk)Karakterler = "0123456789abcdefghijklmnoprqstuvyzABCDEFGHIJKLMNOPRQSTUVYZ"RandomizeKarakterBoyu = Len(Karakterler)For i = 1 To Uzunluk      KacinciKarakter = Int((KarakterBoyu * Rnd) + 1)      UretilenSifre = UretilenSifre & Mid(Karakterler,KacinciKarakter,1)NextSifreUret = UretilenSifreEnd Function%>
TelcisanKapat