BOOT.INI PARAMETRESİNİN KULLANIMI
BOOT.INI PARAMETRESİNİN KULLANIMI

BOOT.INI PARAMETRESİNİN KULLANIMI

Vista’da yer alan BCD Edit başlangıç dosyasına alışmak zaman alabilir. EasyBCD gibi araçlar komut satırı aracına bir de grafik arayüzü eklenmesini sağlıyor. XP’den aşina olduğunuz açılış parametrelerini Vista altında kullanmaya devam edebilmek için küçük bir hileden ve set loadoptions adlı yeni komuttan yararlanabilirsiniz. Boot logosunu devre dışı bırakmak istediğinizde Başlat satırındaki arama satırından “cmd” komutunu çalıştırın ve bulunan kayda sağ fare tuşuyla tıkladıktan sonra yönetici haklarıyla çalıştırın. Ekrana gelen pencereden Bcdedit /set loadoptions “noguiboot” komutunu çalıştırın. Aynı yöntemle http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa906217.aspx adresinde listelenen tüm Boot.ini parametrelerini tırnak içinde çalıştırabilirsiniz.
TelcisanKapat