TÜRLERİN AÇIKLAMASI
TÜRLERİN TANIMLANMASI TÜRLERİN TANIMLANMASI C#’ta bir değişkeni kullanmadan önce onun türünü tanımlamak zorundayız. Bir değişken program içerisinde yalnızca bir kere tanımlanabilir. Bir sayı C#’ta üç farklı türde olabilir. Canlıların sayısını yazıyorsak tamsayıları kullanmak isteyebiliriz. Eğer yazdığımız programda para miktarı bulunuyorsa bunun için desimal sayılar gerekecektir. Mesela 2 YTL 50 YKr gibi. Eğer bilimsel rakamlar içeren bir program yazıyorsak bilimsel notasyonu kullanmalıyız. Programlamada bu tür sayılara kayar noktalı sayılar denir. Bir programın içinde her üç türden de sayılar bulunabilir. Şimdilik sadece tamsayı türünden örnekler yapalım. Daha sonra her bir türü ayrı bir ünite olarak işleyeceğiz. Şimdi bir tamsayı tanımlayalım. 1 int Elma; Aşağıdaki örnekte değişkenler tanımlanacak ve değer ataması yapılacaktır. 1 int Elma; 2 int Armut; 3 int Toplam; 4 5 Elma = 2; 6 Armut = 3; 7 Toplam = Elma + Armut; Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir satırda birden çok tür tanımlaması yapılabilir. 1 int Elma, Armut, Toplam; 2   3 Elma = 2; 4 Armut = 3; 5 Toplam = Elma + Armut; Bazı değişkenleri birlikte bazılarını da ayrı tanımlayabiliriz. 1 int Elma, Armut; 2 int Toplam; 3   4 Elma = 2; 5 Armut = 3; 6 Toplam = Elma + Armut; Tür tanımlamasını hep bir arada yapmak zorunda değiliz. Tek önemli kural değişkenelrin kullanılmadan önce tanımlanması gerektiğidir. 1 int Elma; 2 Elma = 2; 3   4 int Armut; 5 Armut = 3; 6   7 int Toplam; 7 Toplam = Elma + Armut; Bir değişkenin tür tanımlaması ve değer atama işlemi aynı ifade içinde yapılabilir. 1 int Elma = 2; 2   3 int Armut = 3; 4   5 int Toplam = Elma + Armut; Bir satırda birden çok değişkenin tanımlanması ve değer atanması aynı anda yapılabilir. 1 int Elma = 2, Armut = 3, Toplam = Elma + Armut; Ama bir satırda tanımlanan bütün değişkenlere değer ataması yapma zorunluluğu yoktur. Bazılarına değer ataması yapmayabiliriz. 1 int Elma, Armut = 3, Toplam; 2 Elma = 2; 3 Toplam = Elma + Armut; Bir tek satırda çok fazla değişken tanımlanması programın okunurluğunu ve hata ayıklamayı zorlaştırabilir. Kısa ve anlaşılır olmak iyi kodlanmış bir programda olması gereken özelliklerdendir. Aşağıdaki örnekte değişkenlerin tanımlanması ve değer atama işlemleri oldukça güzel yapılmıştır. 1 int Elma = 2; 2   3 int Armut = 3; 4   5 int Toplam = Elma + Armut;                                           BİR PROGRAM YAZALIM Şimdiye kadar yaptığımz örneklerin hiç biri çalışır bir program değildi. Şimdi çalışabilecek komple bir program yazalım. C#’ta programlar yöntemlerden ve birbiri ile alakalı olan yöntemlerin gruplanarak oluşturduğu sınıflardan oluşur. Yöntem, belirli bir işi yapan program kodlarının bir araya gelerek oluşturduğu program bloğudur. Sonra bu yöntemleri gruplayarak sınıfları oluştururuz. En basit C# programı bir sınıftan ve o sınıfa üye bir yöntemden oluşur. Bir sınıfın içinde birden çok yöntem bulunabileceğine göre birisinin giriş noktası olması gerekir. Program çalıştığında ilk olarak hangi yöntem devreye girecek? Bu sorunun cevabı Main yöntemidir. Bilgisayar, sınıfın içindeki Main isimli yöntemi ilk olarak çalıştır. Daha sonra programcının belirlediği yönergeleri izleyerek diğer yöntemleri de çalıştırır. C# programında özel bir role sahip olan Main, bir anahtar kelime değildir. Eğer isterseniz Main isminde bir değişken de tanımlayabilirsiniz. Yöntemlerin girdileri ve çıktıları vardır. Örneğin öğrencinin bir dersten aldığı sınavların ortalamasını alan bir yöntemimiz varsa, öğrencinin sınavlardan aldığı sonuçlar yönteme girdi olarak geçilir ve geriye bu sınav sonuçlarının ortalaması olan puan döner. Başka bir ifadeyle söylersek, yöntemler; yöntem parametreleri olarak adlandırılan değişkenelri girdi olarak alırlar, bir takım işlemlere tabi tutarlar ve dönen değer olarak bir çıktı üretirler. Yöntemlerin bir belirteçleri bir de dönen değerleri olur. Bnular yöntem isminin soluna yazılır. Daha sonra yöntem isminin önüne parantez içerisinde aralarına virgül konularak yöntem parametreleri olan değişkenelr yazılır. Daha sonra yöntemin gövdesi gelir. Bu gövde küme parantezleri içerisine alınır. Eğer yöntemin bir dönen değeri yoksa dönen değer olarak void yazılır. Yöntem parametresi almayacaksa yöntem isminin önüne boş parantezler konur. Şimi Main yöntemini yazalım. 1 static void Main() 2 { 3 int Elma, Armut, Toplam; 4   5 Elma = 2; 6 Armut = 3; 7 Toplam = Elma + Armut; 8 } Çoğu programcı yöntem içeriğini girintili olarak yazmayı tercih eder. Ben de girintilemeyi severim. 1 static void Main() 2 { 3   int Elma, Armut, Toplam; 4   5   Elma = 2; 6   Armut = 3; 7   Toplam = Elma + Armut; 8 } Bazı programcılar sınıfın başlangıcını ve bitimini belirten küme parantezlerinden ilkini hemen sınıfın bildiriminin yapıldığı ilk satırın sonuna koyarlar. Ben bu şekilde yazmayı tercih etmiyorum. C# derleyicisi bizim girintileme tarzımızla ilgilenmez. Çalıştığınız şirket ya da birlikte çalıştığınız proje yöneticisi sizi bir tarzı kullanmaya zorlayabilir. Eğer böyle bir zorunluluk yoksa istediğiniz girintileme tarzını seçer devam edersiniz. Bir C# programında en temel birim yöntem değildir tabiî ki. Daha önce de bahsettiğimiz gibi en temel birim sınıftır. Yöntemler bir araya gelerek sınıfları oluştururlar. Mesela yukarıda yazdığımız Main de bir yöntemdir. Temel bir C# programı bir adet sınıftan ve bir de Main isminde yöntemden oluşur. Sınıflara isim belirlerken değişkenlerin isimlendirilmesinde dikkat ettiğimiz kurallar geçerlidir. Main kelimesi anahtar kelime olmamasına rağmen, Main isminde bir yönteme sahipse sınıf ismi olarak Main kullanılmaz. Sınıf bildirim de class kelimesi, sınıf ismi ve sınıf gövdesinden oluşur. Sınıf gövdesini de yine küme parantezleri içine alırız. Sınıf gövdesinde sınıfı oluşturan yöntemler bulunur. Sınıf içeriğini de girintilemek benim tercih ettiğim bir tarzdır. Demek oluyor ki yöntem içerikleri iki defa girintelenecek. Şimdi çalışan bir bütün C# programı yazalım. Bir sonraki ünitede de derleme ve çalıştırma işlemlerini inceleriz. 1 class BirProgram 2 { 1   static void Main() 2   { 3     int Elma, Armut, Toplam; 4   5     Elma = 2; 6     Armut = 3; 7     Toplam = Elma + Armut; 8   } 8 }
TelcisanKapat