[ASP Kodları] Convert Second To Time Format
[ASP Kodları] Convert Second To Time Format (ing) Convert Second To Time Format (ing) Yazılan saniye rakamını tarih cinsinden ekrana çıkaran hazır bir kod.Kodu .asp uzantılı sayfa olarak kayıt edip çalıştırmanız yeterli olacaktır."mySecond" adlı değişenin değerini değiştirerek saniye miktarını değiştirebilirsiniz. "CONVERT SECOND  TO  TIME FORMAT (xx:xx:xx)mySecond = 150000 "in seconds unitoHour    = int(a/3600)oMinute    = int(((a mod 3600) mod 3600)/60)oSecond    = int((a mod 3600) mod 60)i = oHour & ":" & oMinute & ":" & oSecondResponse.Write "Converted time : " & i%>
Efe KuluçkaKapat