[ASP Kodları] İki Tarih Arası Veri Bulma
[ASP Kodları] İki Tarih Arası Veri Bulma (tr) İki Tarih Arası Veri Bulma (tr) Veritabanından İki tarih arasındaki kayıtları seçtirmenin nasıl olduğunu gösteren örnek bir kod. " Veritabanına bağlandığınızı varsayıyorum.tarih1=Request.Form("tarih1")tarih2=Request.Form("tarih2")Set  Rs=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")Rs.Open "tabloadi where tarih between #"&tarih1&"# and #"&tarih2&"# ",db,1,3If  Rs.eof  thenElseWhile  Not.Rs EofResponse.Write " "&Rs("tarih")&" "Rs.MovenextWendEnd  If%>
Ozan MakinaKapat