Üyelik Başvuru Sistemi Yapımı
Üyelik Sistemi Yapımı Üyelik Sistemi Yapımı   //giris.asp Kullanıcı Adı:Şifre: //giris_kontrol.aspSet baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection") baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath ("database/db.mdb") %>"Sql Injection "ı Önlemek ve HTML Kodlarını Pasif Hale Getirmek İçin Kullanılan Karakter Temizleme Metodu function guvenlik(data) data = Replace (data ,"`","",1,-1,1) data = Replace (data ,"=","",1,-1,1) data = Replace (data ,"&","",1,-1,1) data = Replace (data ,"%","",1,-1,1) data = Replace (data ,"!","",1,-1,1) data = Replace (data ,"#","",1,-1,1) data = Replace (data ,"data = Replace (data ,">","",1,-1,1) data = Replace (data ,"*","",1,-1,1) data = Replace (data ,"And","",1,-1,1) data = Replace (data ,""","",1,-1,1) data = Replace (data ,"Chr(34)","",1,-1,1) data = Replace (data ,"Chr(39)","",1,-1,1) data = Replace (data ,"select","",1,-1,1) data = Replace (data ,"join","",1,-1,1) data = Replace (data ,"union","",1,-1,1) data = Replace (data ,"where","",1,-1,1) data = Replace (data ,"insert","",1,-1,1) data = Replace (data ,"delete","",1,-1,1) data = Replace (data ,"update","",1,-1,1) data = Replace (data ,"like","",1,-1,1) data = Replace (data ,"drop","",1,-1,1) data = Replace (data ,"create","",1,-1,1) data = Replace (data ,"modify","",1,-1,1) data = Replace (data ,"rename","",1,-1,1) data = Replace (data ,"alter","",1,-1,1) data = Replace (data ,"cast","",1,-1,1) guvenlik=data end function %>If trim(guvenlik(request.form("kullanici_adi")))="" then Response.Write "UYARI:Kullanıcı adınızı yazınız!color=#e45f0e>Geri Dön" response.end end if If trim(guvenlik(request.form("sifre")))="" then Response.Write "UYARI:Şifrenizi yazınız!color=#e45f0e>Geri Dön" response.end end if %>Set rs = Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu = "select id, kullanici_adi, sifre from uyeler where kullanici_adi = "" & guvenlik(request.form("kullanici_adi")) & "" and sifre = "" & guvenlik(Request.form ("sifre")) & """ rs.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 If rs.BOF And RS.EOF Then Response.Write "UYARI:Kullanıcı adınız ya da şifreniz yanlıştır!href="javascript:history.back(1)">color=#e45f0e>Geri Dön" Else Session("durum") = "giris_yapmis" Session("id") = rs("id") Session("kullanici_adi") = rs("kullanici_adi") Response.Cookies("TekTech")("kullanici_adi") = Request.Form("kullanici_adi") Response.Cookies("TekTech")("sifre") = Request.Form("sifre") Response.Cookies("TekTech").Expires = Now()+15 Response.Redirect "giris_sayfasi.asp" End If %>//giris_sayfasi.aspSet baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("database/db.mdb")%>Set rs = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")id = Session("id")Sorgu = "Select * from uyeler where id= " & idrs.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3if rs.eof then Response.Write "Üye bilgisi bulunmamaktadır!"else%>Kullanıcı Adı: ÇIKIŞ YAP

UYARI:Lütfen giriş yapınız!Anasayfa//cikis_yap.aspSession("durum")="" Response.Cookies("TekTech")("kullanici_adi")=""Response.Cookies("TekTech")("sifre")=""Session("id")="" %>-----------------------------------------------------------------------------------------------Yukarıdan da anlaşılacağı üzere üyelik sistemi yapımı oldukça kolaydır. Fakat, burada önemli olan session ve cookie ‘yi en iyi şekilde kullanabilmektir. Session sunucu tarafında, cookie ise istemci tarafında tutulur. Ayrıca, giris_kontrol.asp adlı dosyada yer alan sql tümcesinde uyeler adlı tablodaki tüm sütunları seçip verileri belleğe almak yerine yalnızca o anda ihtiyacım olan sütunları seçtirdim. Bunu yapmanın sebebi, üye girişinin daha hızlı olmasıdır. Örneğin, veritabanımızda 500 üyemiz var. Uyeler tablomuzda id, kullanici_adi, sifre gibi sütunların yanı sıra; üyenin adı, soyadı veya buna benzer bilgilerini içeren sütunlar olsun. Üye girişinde kullanıcı adı ve şifre eşleştirmesi yapılırken üyenin adı ve soyadı bir işimize yaramayacaktır. Üye girişinde işimize yarayacak olan tablolar id, kullanici_adi ve sifre ‘dir. Üye girişinde bu yöntemi kullanmak, üye girişlerinde ki ağırlığı hafifletecektir.Bir konuya daha değinmek istiyorum. Kullanıcı adı ve şifre form kutucuklarının kontrollerini yalnızca javascript kullanarak yapmak sakıncalıdır. Ziyaretçi bu kutucukların bulunduğu sayfayı kendi bilgisayarına kaydettikten sonra javascript kontrollerinin bulunduğu satırları silip formda ki boş bilgileri sayfaya post edebilir. Bu da doğal olarak ziyaretçinin sayfada hata ile karşılaşmasına neden olacaktır. Yukarıda vermiş olduğum örnekte javascript kontrolü yerine asp kodları ile kontrol yapılmaktadır. Ayrıca; giris_kontrol.asp adlı sayfanın en başında görmüş olduğunuz guvenlik adlı fonksiyon, üye girişlerinde sql injection ‘u önlemek ve html kodlarını pasif hale getirmek için kullanılmıştır. 
Ozan MakinaKapat