Operatörler
Operatörler Operatörler:Değişkenlerimiz arasında işlemler yaptırmak için operatör olarak adlandırdığımız işaretleri kullanırız. Operatörler aşağıda yer alan tabloda sınıflara ayrılmış ve sembolleri ile belirtilmiştir. Operatörlerin kullanımını daha iyi kavramak için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.Örnek 1: Üst Alma (^)İstenilen sayısal değerin (integer) istenilen sayısal kuvvetini almaya yarayan operatördür. Üst alma operatörünün simgesi SHIFT+3 tuşlarına basılarak elde edilebilir.    Option Explicit  Dim x, y, Sonuc  x = 25  y = 7  Sonuc = x ^ y  response.write Sonuc%>Sonuç “6103515625” olacaktır.Örnek 2: Matematiksel İşlemler (+,-,*,,/)Matematikte kullanıldığı gibi istenilen şekilde işlemlerde kullanılabilir fakat unutulmaması gereken bir kaç nokta vardır. Bunlardan birincisi işlem yapılacak değişkenin veya sabitin numerik sayı değerine sahip olduğundan emin olunuz. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta ise işlemlerin sırasıdır. İşlemler; çarpma, bölme, toplama ve çıkartma sırasına göre yapılmalıdır.  Option Explicit  Dim x, y, Sonuc  x = 1  y = 2  Sonuc = x+y  response.write Sonuc%>Sonuç “3” olacaktır.Yukarıda vermiş olduğum örnekler Aritmetik Operatörler sınıfına giriyordu. Bunların haricinde iki farklı operatör sınıfı daha mevcuttur. Birincisi, Karşılaştırma Operatörleri; ikincisi Lojik Operatörler ‘dir. Bu iki operatör sınıfına da biraz değinmek istiyorum.Karşılaştırma OperatörleriKodlarımız içerisinde kimi zaman iki farklı değişkeni birbirine göre kıyaslamamız (karşılaştırmamız) gerekmektedir. Bu gibi durumlarda karşılaştırma operatörleri kullanılmaktadır. Karşılaştırma operatörleri sayesinde iki değişken birbirine eşit mi?, eşit değil mi?, büyük mü?, küçük mü? gibi durumları sınayabiliriz.Lojik OperatörlerLojik operatörler karşılaştırma gibi kullanılabildikleri gibi birden çok operatörü birleştirmek içinde kullanılabilir (and veya or ile). Bunun dışında pek fazla kullanımı yoktur. Daha çok mantıksal sorgularda birkaç şartı birleştirmek için kullanılır. Özellikle “and”, “or” ve “not” operatörleri çok fazla kullanılmaktadır.
TelcisanKapat