VERI KORUMA METODLARI
VERI KORUMA METODLARI Günümüzde kullanılan elektronik haberleşme aygıtları ile veri iletişimi her ne kadar hızlı ve pratik olmasına karşın o kadarda güvensiz bir ortam sağlamaktadır. Bu amaçla gönderilecek verilerin başka bir veri yapısı içerisine gizlenerek gönderilmesi, alıcı kısmında ise konuyla hiçbir alakası görülmeyen yapının yardımcı bir yazılımla olması gerektiği şekle çevrilmesi mümkündür. Bu tür sistemler genelde verileri farklı şekil ve yöntemlerle karıştırarak işlem yapmaktadırlar. Fakat bu veri istenmeyen alıcılar tarafından elde edildiğinde kodlanarak saklandığı hemen fark edilmektedir. Oysa bu veriler bir çiçek resmi içine gizlenirse korsan alıcılar resimde veri aramak yerine başka yönlere sapacaklardır. Bir çeşit hedef saptırması yapılacaktır. Resim içerisine veri gizlemek için birden fazla yöntem olmasına rağmen bir çoğu çok karmaşık ve yetersizdir. Bu yazıda veri gizleme için iki ana yöntem anlatılmaktadır. Birinci yöntem olasılık indirgemesi sonucunda ortaya çıkan boş alanı kullanarak veri gizleme, ikinci yöntem ise olmayana veri yüklemedir. Yöntem: Olasılık İndirgemesiBu yöntemde veriler resim dosyasında artırılmış boş bitlere yerleştirilerek resim dosyası içerisinde barındırılır. Bu yöntemi uygulamak için öncelikle bir resim seçilerek resmin içerisinde kullanılan renk sayısını hesaplamak gerekir. Örneğin 32 renk kullanılmış bir resim dosyası aşağıda yer almaktadır. Bu dosya türünde her bir noktanın 1 byte ile saklandığı kavramından yola çıkarak iki üzere beş ifadesinin 32 olasılığını karşıladığını yani her bir byte bilgisinin sadece beş bitinin kullanıldığı görülebilmektedir;

Geriye kalan üç bit bizim için veri gizleyebileceğimiz boş alanı oluşturur. Resmin en ve boy nokta sayısı adeti kadar üç bit boş alanımız vardır. Aşağıdaki resmimizin 320 noktaya 200 noktadan oluşmaktadır, böylece;320*200*3=192.000 192.000 / 8 = 24.000 byte 24.000 / 1024 = 23,4375 kilobyte Adet boş alanımız ortaya çıkar. Metinlerin her bir harfinin 1 byte olduğunu düşünürsek 24.000 adet harfi bu resme gizleyebiliriz. Evet aşağıdaki resim şu anda benim yaptığım son sınavın sorularını barındırmaktadır.

Bu yöntem ile istenirse düz yazı yerine herhangi bir dosya da resim içerisine yerleştirilebilir. Örneğin bir word dosyası yada herhangi bir başka dosya yapısı olabilir, tek sorun olabilecek kavram dosya boyutunun bu resim için 24.000 byte aşmaması gereklidir. Daha büyük daha az renk kullanılan resimler ile daha fazla verinin aynı anda kullanılabilmesi mümkündür. Yöntem: Ek alan kullanımıBirinci yöntemde kullanılabilen alanların olmasına karşı bazı resim dosyalarında bu alanlara imkan sağlanmamıştır. Günümüzde kullandığımız JPG dosyaları buna en iyi örneği gösterebilir. Dosya içerisinde kullanılan sıkıştırma yöntemleri sayesinde boşta verisel alan bırakılmamasına rağmen yinede istenilen şekilde kullanılabilir. Resim gerçek boyutunun sonuna eklenmek istenen veri eklenerek karşıya gönderilir. Alıcı bu resmi aldığında dosya sonu eklentisini alarak alması gereken veriyi alabilmektedir. Bu bir önceki yönteme göre daha kolay görünse de yapısal sorunlar mevcuttur. En önemli sorun resim nerde bitmektedir, nerde asıl veri başlamaktadır. Bu soruların cevabı basit bir işaret yöntemi ile aşılabilir. Asıl verinin dosya sonun eklenmeden dosyanın gerçek uzunluğu alınarak bu veri dört byte halinde asıl veri dosyaya eklendikten sonra, dosya sonuna eklenir. Bu sayede açıcı program veriyi almak için dosya sonundaki dört byte’lık veriyi alır ve o pozisyondan itibaren dosya içerisindeki veriyi alarak kullanıcıya aktarır. Bu konuda örnek bir program altta yer almaktadır; (Program Delphi programlama dilinde yazılmıştır)VarDosya,dosya2:file of byte;a:byte;s:string;BeginAssignfile(dosya,’1.jpg’);Reset(dosya); If ioresult<>0 then exit;Assignfile(dosya2,’2.jpg’);Rewrite(dosya2); If ioresult<>0 then exit;S:=’Tanımlanacak metin’;While not eof(dosya) doBeginRead(dosya,a);write(dosya2,a);End; For a:=1 to length(s) doWrite(dosya2, ord(s[a])+a);Closefile(dosya);Closefile(dosya2);End.Kaynaklar 1. http://us.cryptosoft.de/html/fips46-2.htm DATA ENCRYPTION STANDARD (DES)2. www.wotsit.org Dosya formatları BMP, TIF,GIF ve JPG3. http://userpages.umbc.edu/~wames1/datasec.html system encode structer Yazar : Özgür AKSUe-Posta : oaksu@erciyes.edu.tr
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat