Yönlendirici Arayüzleri
Yönlendirici Arayüzleri

    YÖNLENDİRİCİ ARAYÜZLERİ

 

WAN bağlantıları birçok şekilde alınabilir. WAN birçok farklı teknoloji tipleri kullanarak, geniş coğrafi alanlarda data bağlantıları yapar. Bu WAN servisleri genellikle servis sağlayıcılarından kiralanabilir. Bu WAN bağlantılarından birkaçı; leased line, circuit-switched ve packet-switched tipleridir.

 

Her bir WAN servis tipi için CPE, sıklıkla router data terminal ekipmanıdır(DTE). Bu ise, DCE aygıtı, genellikle bir modem veya kanal servis ünitesi/data servis ünitesi(CSU/DSU) kullanarak servis sağlayıcısına bağlanır. Bu aygıt datayı DTE den WAN servis sağlayıcısı için uygun şekle çevirmede kullanılır. WAN servisleri için en çok kullanılan router arabirimi seri arabirimi olabilir.(bkz. Şekil 2.1)

 

Şekil 2.1: WAN bağlantılarından birkaçı

 

Uygun seri kablo seçimi şu dört sorunun cevabını vermekle kolaylaşır;

1.      Cisco aygıtına olan bağlantı tipi nedir?

Ø      Cisco routerleri seri arabirimler için farklı konektörler kullanabilir.(şekil2.2’de görülmektedir)

Ø      Soldaki arabirim smart seri arabirimdir sağdaki ise DB-60 bağlantısıdır.(bkz. Şekil 2.2)

Ø     Bu network sistemini seri araçlara bağlamak için seri kablo seçimini yapar bu ise WAN kurulumunun kritik bir kısmıdır.

Resim 2.1: WAN seri portları

 

2.      Network sistemi DTE veya DCE aygıtına bağlanmış mıdır?

Ø      İletişim için kullanılan aygıtlardan DTE ve DCE seri arabirimin iki tipidir.

Ø      Bu ikisi arasındaki kilit fark; DCE araçları ana veri yolundaki iletişim için saat sinyali verir. Aygıtın kullanma kılavuzu kablonun DTE veya DCE olup olmadığını açıkça belirtmelidir.

 

3.      Aygıt nasıl bir sinyal verme standardına ihtiyaç duyar?

Ø      Her farklı aygıt için, farklı seri standardı kullanılabilir.

Ø      Her standart kablodaki sinyalleri tanımlar ve kablo sonundaki konektörü belirtir.

Ø      Sinyal verme standardı için her zaman kullanma kılavuzuna bakılmalıdır.

 

4.      Kabloda erkek konektör mü yoksa dişi konektör mü gereklidir?

Ø      Konektörün görünür pinleri varsa erkek gereklidir. Eğer pinler için soketleri varsa dişi gerekir. (resim 2.2 ve öğreme faaliyeti-1’deki şekil 1.5’e bakınız.)

Resim 2.2: WAN cihazlarında kullanılan konektörler

2.1 AUI (Attachment Unit Interface-Ek Ünite Arayüzleri)

 

          15 pinlik bir arayüzdür ve bir harici transceiver ile Ethernet ağlara bağlanabilir. LAN ortamlarının çoğunda router LAN’a Ethernet veya hızlı Ethernet arabirimi kullanarak bağlanır, AUI arayüz portu bu amaçla kullanılmaktadır (bkz. Resim 2.5). Router hub yâda bir switch aracılığıyla LAN’la iletişim kuran bir sunucudur. Bu bağlantı için düz kablo kullanılır. 10/100Base-TX router arabirimi Cat-5 veya daha iyisini yada router tipinde mutlaka UTP kablo gerektirir. Bazı durumlarda routerın Ethernet bağlantısı doğrudan bilgisayara veya diğer routera olur. Bu tip bağlantı için crossover kablo gerekir. Doğru arabirim kullanılmalıdır eğer yanlış arabirim bağlandıysa router yâda diğer network aygıtlarına zarar verebilir. Birçok farklı bağlantı tipleri benzer konektör stillerini kullanır. Örneğin Ethernet, ISDN BRI, konsol, AUX, entegre CSU/DSU, ve Token Ring arabirimleri, benzer sekiz pinli konektör RJ-45, RJ-48, veya RJ-49 kullanır.

 

Routerdaki bağlantıları ayırt edebilmek için, Cisco, konektör kullanımını tanımlamak için renkli kod projesini uygular.

 

2.2 Seri Bağlantıları

 

Yönlendiriciler, yerel ağ içinde veri paketlerini hedef noktaya yönlendirmekle sorumludurlar ve aynı zamanda geniş ağlarda bağlanılırlığı sağlamaktır. Yerel ağ ile birlikte, yönlendirici, yayımlayıcı, ARP ve RARP gibi yerel adres çözünürlük servisi ve alt ağ olarak kullanılan bazı ağ kesimlerini içerir. Yönlendiricinin bu servisleri sağlaması için geniş ağa veya yerel ağa bağlı olması gerekmektedir. Kablo tipini belirlemekle birlikte, DTE tipi veya DCE tipi bağlayıcıların hangisinin de gerekliği olduğu bilinmesi gerekir. DTE kullanıcı aygıtının geniş ağ zincirindeki bitim noktasıdır. DCE verinin servis sağlayıcısından kullanıcıya gitmesini sağlayan ve ondan sorumlu olan tipik bir noktadır.(bkz. Şekil 2.2)

 

Bağlantı direkt olarak servis sağlayıcıya veya saat sinyali yapan CSU/DSU gibi aygıtlar üzerinden yapılıyorsa, yönlendirici, DTE’ye veya DTE seri kablosuna ihtiyaç duyar. Bu yönlendiriciler için tipik bir durumdur. Fakat bazı durumlarda yönlendiriciler DCE’ye ihtiyaç duyarlar. İki yönlendirici birbirine bağlanırken, yönlendiricilerden bir tanesi DTE diğeri ise DCE olacaktır. ((bkz. Şekil 2.3)

 

Şekil 2.2: DTE ve DCE ekipmanları

Şekil 2.3: DCE ve DTE cihazların haberleşmesi

 

Yönlendiriciler, seri bağlantı için kablolandığında, yönlendiriciler ya sabitlenir ya da modüler port haline getirilir. Port tipi daha sonra her ara yüzün ayarlanmasında kullanılacak olan sözdizimini etkiler. Yönlendiricilerdeki arayüzler seri portlar olarak sabitlenir ve port tipi ve numarası etiketlenir. (bkz. Resim 2.3)

 

Resim 2.3: Port bağlantıları

 

Modüler seri portlu yönlendiricilerdeki arayüzler, port tipi, slot ve port numarası bakımından etiketlenirler. Slot, modülün yeri demektir. Modüler kart üzerinde bir port ayarlamak için, arayüzün söz dizilimini belirlemek gerekir. Bunun için de, eğer arayüz seri bağlı ise “seri 1/0” etiketi kullanılır. Modül yüklenen slot 1 referans olan port ise 0 olur.

 

2.3 BRI (Basic Rate İnterface-Temel Oran Arayüzü) Bağlantıları

 

ISDN BRI ile iki tip arayüz kullanılır. Bunlardan BRI S/T ve BRI U’dur. Hangi arayüz tipinin gerektiğini bulmak için NT1 aygıtını kimin sağladığını belirlemek gerekir. NT1 ISDN servis sağlayıcısı anahtarlamalı çoklayıcı ile yönlendirici arasında bulunan bir orta aygıttır. NT1, dört tel bağlantıyı geleneksel iki tel yerel döngüye bağlamak için kullanılır. Kuzey Amerika’da tüm müşteriler NT1’i destekler ve tüm dünyada da NT1’i destekleyen sağlayıcılar bulunur. Eğer NT1 yönlendiriciye entegre edilmemişse, aygıtı harici olarak kullanmak gerekir. Eğer NT1 yönlendiriciye entegre edilmiş ise yönlendiricinin arayüzlerinin etiketlenmesi en kolay yoldur. NT1’e entegre edilmiş BRI BRI U olarak etiketlenir. Eğer bütünleşmiş ise BRI S/T olarak etiketlenir. Çünkü yönlendirici çoklu ISDN ara yüz tipine sahip olabilir ve yönlendirici alındığında, yönlendiricinin hangi arayüze ihtiyaç duyduğunu belirlemek gerekir. BRI arayüzünün tipi port etiketine bakılarak belirlenebilir. ISDN BRI portunu servis sağlayıcıya bağlamak için UTP kategori 5 düz kablo kullanılması gerekmektedir. (bkz. Resim 2.4)

 

Resim 2.4: BRI Portları

DİKKAT: ISDN BRI’dan gelen kabloyu sadece ISDN fişine veya ISDN anahtarlamalı çoklayıcısına yerleştirmek önemlidir. Çünkü ISDN BRI ISDN olmayan cihazlara zarar verebilecek seviye de voltaj yüklüdür.

 

2.4 DSL Bağlantıları

 

Cisco 827 ADSL yönlendiricisi bir tane ADSL ara yüzüne sahiptir. ADSL hattını yönlendirici üzerindeki ADSL portuna bağlamak için aşağıdakiler yapılır; (bkz. Resim 2.5)

Ø      Telefon kablosunu yönlendirici üzerindeki ADSL portuna bağlayın.

Ø      Telefon kablosunun diğer ucunu da telefon prizine bağlayın.

Resim 2.5: Router’ın DSL bağlantısı

 

Yönlendiriciyi DSL servise bağlamak için RJ-11 bağlayıcılı telefon kablosu kullanılır. DSL standart 3 pin veya 4 pin olan RJ-11’li telefon kablosu üzerinden çalışır.

 

2.5 Konsol bağlantıları

 

Konsol portu ve AUX portu yönetimsel portlardır. Bu senkron olmayan portlar ağ iletişim portları olarak dizayn edilmezler. Routerin iç konfigürasyonu için bu iki port gereklidir. Konsol portu, iç konfigürasyon için tavsiye edilir. Tüm routerlarda AUX portu bulunmayabilir.

 

Routerlar yerlerine yerleştirildiği zaman ağ parametreleri ayarları mevcut halde olmaz. Bu yüzden router hiçbir ağ ile haberleşemez. Konfigürasyon ve başlangıç ayarları hazırlamak için RS-232 portu ile bilgisayardan sistem konsol portuna bağlantı yapılır. Bağlantı sekli aşağıdaki şekildeki gibi yapılır. Bu durumda yapılandırma komutları girilerek router ayarlanabilir.

 

Bu içsel konfigürasyon bilgileri, konsol veya AUX portundan routera port girildiği andan itibaren, router düzeltmek yada görüntülemek için ağa bağlanabilir. Routerın, istenirse uzak bir yerden modem bağlantısı kontrolü ile istenirse konsol bağlantısı ile yâda yardımcı porttan ayarları yapılabilir. Bu durum aşağıdaki resimlerde daha iyi görülmektedir. (bkz. Resim 2.6 ve 2.7)

 

Resim 2.6: Konsol portun bilgisayara bağlanışı

 

Konsol portu ayarlar için yardımcı porta göre daha çok tercih edilir. Çünkü routerin başlangıç bilgileri, hata mesajları, ayarları görülebilir. Konsol portu, ağ servislerine olan bağlantı kopukluğunda başlangıç gerçekleşmediği durumlarda kullanılabilir. Bu yüzden konsol portu şifre değişikliği ve hasarlar için kullanılır.

 

2.5.1 Konsol bağlantılarını kurmak

 

İlk olarak Cisco aygıtını ayarlamak için yönetim bağlantılarının direk olarak aygıta bağlanması gerekir. Cisco ekipmanları için bu yönetim aksesuarına konsol portu denir. Konsol portu Cisco çoklayıcısının, anahtarlamalı çoklayıcısının ve yönlendiricisinin izlenmesine ve ayarlanmasına imkân verir.

 

Terminal ile konsol portu arasında kullanılan kablo RJ-45 tipi bağlayıcısı olan rollover kablodur. Rollover kablo aynı zamanda konsol kablosu olarak ta bilinir. Ve ISDN BRI ve ethernette kullanılan RJ-45 çapraz ve düz kablolardan farklı pin çıkışlarına sahiptir. Bir rollover kablo için pin çıkışları şöyledir:

 

1’den 8’e-2’den 7’ye-3’ten 6’ya-4’ten 5’e-5’ten 4’e-6’dan 3’e-7’den 2’ye-8’den 1’e. Cisco konsol portu ile terminal arasındaki bağlantıyı yapmak için iki basamak takip edilir. İlk olarak yönlendirici konsol portundan iş istasyonu seri portuna rollover kablo kullanarak aygıtları bağlamak (bkz. Şekil 2.4). Bunun için RJ-45-DB-9 veya RJ-45-DB-25 adaptörleri gerekebilir. Daha sonra terminal öykünüm uygulamasını aşağıdaki COM portu ayarlarıyla ayarlamak gelir: 9600 bit, 8 veri biti, eşlik yok, 1 durma biti ve aşırma kontrolü yok.

 

AUX portu modemin bant dışı yönetimini sağlamak için kullanılır. AUX portunun kullanılmadan önce mutlaka ayarlarının yapılması gerekmektedir. AUX portu COM portuyla aynı ayarları kullanmaktadır.

Resim 2.7: AUX port bağlantısı

 

Şekil 2.4: Konsol Portun Bilgisayara Bağlanılması

 

 

2.5.2 HyperTerminal oturumun kurulması

 

Router’ı konfigüre etmek için kullanılan bir terminal emülasyon yazılımıdır. Bu yazılım Win 95/98 ve Win NT ile birlikte geldiği için en çok kullanılan terminal emülasyon programıdır. Şimdi bu programı kullanarak Router’a nasıl bağlantı kurulacağına bakalım. PC’nin herhangi bir seri portuna taktığımız (COM1 veya COM2) DB-9-RJ45 dönüştürücüye rollover kabloyu takıyoruz. Ardından hyperterminal programını (hypertrm.exe) Start-Programlar-Donatılardan çalıştırıyoruz. Karşımıza çıkan “Connection Description” başlıklı pencerede kuracağımız bağlantıya bir isim veriyoruz. Ardından karşımıza çıkan “Connect to” penceresinde ise bağlantının kurulacağı seri port seçiliyor. Bağlantıyı kuracağımız seri portu seçtikten sonra bu portun özelliklerinin belirlendiği bir pencere ile karşılaşıyoruz. Uygun değerleri girdikten sonra hyper terminal penceresindeki “Call” butonuna basıp Router’a bağlantıyı sağlamış oluyoruz.

 

Tüm Cisco routerlarda TIA/EIA-232 eşzamansız seri konsol portu (RJ-45) mevcuttur. Kablolar ve adaptörler konsol portuna terminal konsol bağlantısına ihtiyaç duyarlar. Konsol terminali ASCII terminal yâda bilgisayardan (başlat-donatılar-iletişim-HyperTerminal) çalıştırılan HyperTerminal emülatör (Emülatör yazılım ve/veya donanımın yaptığı işi, yazılım ve/veya donanım olarak farklı bir sistem altında yapabilmemizi sağlayan yazılımdır. Emülatörler sistemler arası farklılıkları gidererek bunu sağlarlar. Örneğin Linux altında Wine emülatörü ile Windows uygulamalarını şimdilik kısmende olsa çalıştırabiliyoruz) yazılımıdır. Bilgisayar kullanılarak konsol portu olusturulabilir. RJ-45 ve RJ-45 kablosu ile dişi RJ-45 kullanılır.

 

Konsol portu için varsayılan parametreler 9600 bps, 8 veri biti, eşitlik yok, 1 tane durdurma biti ve akış kontrolü olmayacaktır. Konsol portunun akış denetimi için donanım desteği yoktur.

 

Routerda konsol portuna terminalle bağlanmak için şu adımlar uygulanır.

 

1.RJ-45 ve RJ45 kablosu yada DB-9 ve DB-25 adaptör kullanılarak terminal bağlantısı yapılır.

2. 9600 bps, 8 veri biti, eşitlik yok, 1 tane durdurma biti ve akis kontrolü olmadan terminal konfigüre edilir.(bkz Resim 2.8 ayarlarının yapılması ve 2.9 HyperTerminal)

 

Dikkat: Routerlere hyper terminal kullanarak bağlanırken verdiğimiz ayarlar standart olmayıp farklı tip modemlerde üreticisine göre değişebilir.

Resim 2.8: Hyper terminal ayarlarının girilmesi

Resim 2.9: Hyper terminal

TelcisanKapat