[ASP Kodları] ASP Auto-Linker
[ASP Kodları] ASP Auto-Linker (tr) Fonksiyon sayesinde veri içindeki adresleri linke dönüştürebilirsiniz.Fonksiyonu aşağıdaki örnekdeki gibi kullanabilirsiniz.sYazi = "Link : http://www.asprehberi.net"Response.Write(fm_AutoLinker(sYazi))%>Fonksiyon aşağıdadır. "// Generate Links"******************************************************************"// Copyright (C) {2003} {Ferruh Mavituna} http://ferruh.mavituna.com"******************************************************************Function  fm_AutoLinker(byVal Text)    If  Text="" OR  isNull(Text)  Then  Exit  Function    "Replace Breaks  to  s    Text =  Replace(Text,Chr(13)," ")        "//  Set  Array    Dim  LinkArr, i    LinkArr =  Split(Text," ")    "//  Loop  & Replace    For  i=0 to  Ubound(LinkArr)         If  Instr(Lcase(Left(LinkArr(i),15)),"http://") OR  Instr(Lcase(Left(LinkArr(i),15)),"www.")  Then            LinkArr(i) = "" & LinkArr(i) & ""        End  If    Next    "// Join & Return    fm_AutoLinker = Join(LinkArr," ")End  Function%>
Ozan MakinaKapat