[ASP Kodları] YTL ye göre döviz kuru alma
[ASP Kodları] YTL ye göre döviz kuru alma (tr) YTL ye göre doviz kuru almanın kodlarını aşağıda veriyorum. Ben bugün tarihi itibariyle sorun yaşadım ve düzelttim. bunu sizinle paylaşıyorum.Kodları .asp olarak kaydetmeniz yeterlidir. private  function gethttp(url)  Set  strhttp = server.createobject("microsoft.xmlhttp" )  strhttp.Open "get" , url,  false  strhttp.send  gethttp = strhttp.responsetext  Set  strhttp =  Nothing  End  function  adres="http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html"  bilgi = gethttp(adres)  d=InStr(1,bilgi,"USD" )  dolar=Mid(bilgi,d+50,10)  e=InStr(1,bilgi,"EUR" )  euro=Mid(bilgi,e+50,11)  euro=Replace(euro,"." ,"," )  dolar=Replace(dolar,"." ,"," )  response.write "1 EUR : " &formatnumber((euro),2)&" YTL"  response.write "1 USD : " &formatnumber((dolar),2)&" YTL"  %>
TelcisanKapat