ASP ile Mail Okundu Bilgisi
ASP ile Mail Okundu Bilgisi

Sitenizden maillist üyelerinize mail gönderiyorsunuz. Ama okunup okunmadığını merak ediyorsunuz. Ya da maillistinizde kayıtlı maillerinizin geçerli olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu yazıda maillerinizin okunup okunmadığını kontrol etmek için maillerinize outlook expressdeki gibi bir okundu bilgisi nasıl eklenir onu göreceğiz.

Öncelikle göndereceğimiz maili html formatında göndermek için mail komponentimizde gerekli ayarları yapıyoruz. Biz burda persits kullandık siz mail komponentinize göre uyarlayın.

kime = "sem@msn.com"

Set Mesaj = Server.Createobject("Persits.MailSender")Mesaj.Host = "mail.vbsturk.com"

Mesaj.From = "sem@sem.com"Mesaj.FromName = "SemGoksu"Mesaj.AddAddress kimeMesaj.AddReplyTo kimeMesaj.Subject = "mesajınız var"Mesaj.Body = "Buraya mesajınızı yazınız"&mesaj_ek ´ mesaj_ek´in ne olduğunu aşağıda anlatılıyor.Mesaj.IsHTML = True ´ mesajlar html formatında gitmeli

Mesaj.Sendset Mesaj=nothing

Evet gördüğünüz gibi mesaj gönderme şablonumuzu hazırladık. Burda tabi bir kişiye gönderiliyor siz birden çok kişiye göndermek için gerekli döngüyü kurarsınız.

Sırada mesaja eklediğimiz mesaj_ek değişkenimizin ne olduğu var.

mesaj_ek = ""

yada

mesaj_ek = " " Gördüğünüz gibi her iki kodda sitemizden mail_guncelle.asp dosyasını çağırıyor ve çağırırken de mesajı gönderdiğimiz kişinin mail adresini asp dosyamıza gönderiyor. Şimdi sırada mail_guncelle.asp dosyamız var.

Access ile bir veritabanı oluşturuyoruz Ve burda gelen mail adresini kaydetmek üzere en az bir field açıyoruz. Biz burda veritabanında id ve mail isimli iki alan oluşturduk. İd otomatik sayı mail ise text olarak tanımlı.

Mail_guncelle.asp dosyamız

email = Request("mail")set Conn = server.CreateObject("ADODB.connection")Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&Server.MapPath("guncel_mailler.mdb")&""

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")rs.Open "select * from mailler where mail=´"& email &"´", Conn, 1, 3

if rs.eof thenrs.addnewrs("email") = emailrs.updateend if

Gördüğünüz gibi mail_guncelle.asp gelen mail adresini alıyor. Tabloyu bu mail ile açmaya çalışıyor eğer açılamadıysa ki bu kayıt yok demektir gelen maili tabloya ekliyor. Eğer mail kayıtlarımız arasında var ise bir şey yapmıyor. Ve sonuç olarak geriye de herhangi bir değer döndürmüyor. Çünkü biz mesaj_ek kısmını mesajmıza gizli bir eklenti olarak koyuyoruz.

Bunu mesajlarınızın okunup okunmadığını test etmek için olduğu kadar toplu mesaj gönderdiğiniz maillerden hangilerinin geçerli olup olmadığını belirlemek içinde kullanabilirsiniz. Mesela 1 ay beklersiniz ve 1 ay sonunda mesaj göndermek için kullandığınız veritabanınızı guncel_mailler.mdb dosyası ile değiştirirsiniz. Çünkü 1 aydır bakılmayan mail ya geçersizdir yada kullanılmıyordur.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat