Mobil Uygulamalarda Dataset ve Datagrid Kullanımı
Mobil Uygulamalarda Dataset ve Datagrid Kullanımı Mobil Uygulamalarda Dataset ve Datagrid Kullanımı         Mobil cihazların kısıtlı imkanlarından dolayı bu tür uygulamalarda her durumda çalışabilir bir mimari kullanmanız gerekir. Bu tür bir mimariye ihtiyac duyan en önemli uygulamalar arasında sunucu-istemci bağlantısı içeren uygulamalar yer alır. Sunucuya sürekli bir bağlantı olmadığı durumlarda da uygulamanız çalışabilmelidir. Bunun için hepimizin bildiği dataseti kullanacağız. Dataset,ADO.NET ve diğer bu tür bileşenler arasındaki iletişim XML ile sağlanmaktadır fakat bu yazıda Dataseti ve meydana gelen değişiklikleri görmek için de Datagridi kullanacağız ,bir sonraki yazımızda da XML ile olan iletişime geçeceğiz         Açtığımız yeni mobil uygulamamıza textbox , label ve datagridimizi yerleştirdikten sonra formumuz aşağıdaki görünüme sahip olmalıdır.           Uygulamada yapacak olduklarımıza gelince ise ekle butonuna basılınca önce gelen değerleri dataseteteki ilgili alanlara atacak ve datagridimizde gösterecek . İlk olarak bir dataset nesnesi türetiyoruz ve formumuz başlatılırken datasetimizde bir tablo oluşturup tablomuzun değişkenlerini tanımlıyoruz. Bu değişkenler isim,soyisim ve telefon olacak.   DataSet ds = new DataSet("telDefteri");private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){ds.Tables.Add("tbl");ds.Tables["tbl"].Columns.Add("isim", System.Type.GetType("System.String"));ds.Tables["tbl"].Columns.Add("soyisim", System.Type.GetType("System.String"));ds.Tables["tbl"].Columns.Add("tel", System.Type.GetType("System.String"));}         Bu tanımlamalardan sonra bu ekle butona tıklandıktan sonra textboxlardan gelen değişkenleri tablomuzun doğru değişken bölümlerine atandıktan sonra datagridde bunları gösteriyor olacağız. Buun için öncelikle tablomuza ekleyeceğimiz bir satır için DataRow türetiyoruz ve daha sonra bunu Row.Add() ile tablomuza ekliyoruz.  

private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e){DataRow Degerler = ds.Tables["tbl"].NewRow();Degerler["isim"] = txtAd.Text;Degerler["soyisim"] = txtSoyad.Text;Degerler["tel"] = txtTelefon.Text; ds.Tables["tbl"].Rows.Add(Degerler);dataGrid1.DataSource = ds.Tables["tbl"];

}

        Bu işlemlerden sonra uygulamamızı çalıştıralım ve ilk kayıtlarımızı girmeye başlayalım.           Gördüğümüz gibi uygulamamızda herhangi bir sunucuya bağlantı kurmadan verilerimizi dataset nesnesine aktararak datagridimizde göstermiş olduk. Bir sonraki yazımda bu verileri bir XML e kaydedip kullanılabilir hale nasıl getirebileceğimiz aktarmayı planlıyorum. Soru ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
TelcisanKapat