JSON ile Ajax kullanımı ne kadar güvenli ?
JSON ile Ajax kullanımı ne kadar güvenli ? JSON ile Ajax kullanımı ne kadar güvenli ? JSON (JavaScript Object Notation), iki farklı sistem arasında veri değişimi için kullanılan bir formattır (biçimdir). Temel olarak nesnelerin insanlar tarafından okunabilir bir formatta transfer edilmesini sağlamaktadır. AJAX ile birlikte kullanılmaya başlayan bu yöntem 2002 yılında Jeremy Damian Horn tarafından XML yerine alternatif olarak önerilmiştir. JSON biçiminin kuralları Douglas CrockFord tarafından düzenlenerek RFC 4627 standartıyla betimlenmiştir. Bu standarta göre application/json medya tipiyle tanımlanır. JSON biçiminde Numeric, String, Boolean, Array, Object ve null veri tipleri tanımlanmıştır. Örneğin ürün isimlerinizin listesini JSON ile tanımlayabilirsiniz. Ürün listeniz bir array olacağından bunu JSON biçiminde "[" ile "]" arasında virgül ile ayrılmış String"ler halinde yazabilirsiniz. { "items": [ "Ürün Adı 1", "Ürün Adı 2", "Ürün Adı 3", "Ürün Adı 4", "Ürün Adı 5" ] } Bu tanımlamaya göre çalışma zamanında bir nesne oluşturabiliriz. Bunun için yukarıdaki tanımlamanın string olarak bir JSON_CodeText isminde bir değişkende tanımlandığını kabul edelim.var products = eval("(" + JSON_CodeText + ")" )Bu işlemden sonra artık products.items[0] gibi basit bir kod parçacığıyla bu listeye erişebiliyoruz. Buraya kadar JSON"ın nasıl bir biçim olduğunu öğrendik. Şimdi isterseniz bunun AJAX ile nasıl kullanıldığını inceleyelim. Aşağıdaki kod parçacığını inceleyelim.var the_object; var http_request = new XMLHttpRequest(); http_request.open("GET", url, true); http_request.onreadystatechange = function () { if (http_request.readyState == 4) { if (http_request.status == 200) { the_object = eval("(" + http_request.responseText + ")"); } else { alert("There was a problem with the URL."); } http_request = null; } }; Buraya kadar her şey gayet güzel gözüküyor. JSON içeriğini sunucudan indirerek çok güzel Ajax uygulamaları geliştirebilirsiniz. XML"in tag"lemesinin getirdiği hantallıktan kurtulabiliriz. Üstelik istemci tarafında kendi özel nesnelerimizi kullanabilir, nesneye dayalı programlamaya daha yakın bir yazılım geliştirme yaklaşımından bulunabiliriz.Fakat size bir kötü haberim var !!Bu yöntem yeterince güvenli değildir. HTML"deki
TelcisanKapat