Asit Yağmuru
Asit Yağmuru

Günümüzde insanların yol açtığı çevre kirliliğinin en kötü sonuçlarından birisi de asit yağmurlarıdır.Fabrika gibi endüsri  tesislerinin bacaları, motorlu taşıtların egzozları gibi çok çeşitli yollarla karbon, kükürt  ve azot oksitleri atmosfere karışır.Bu oksitler yağmur suları ile birleşerek tekrar yeryüzüne döner ki bu olaya asit yağmuru denir.Asit yağmurlarının etkileri arasında yok olan ormanlar, hiçbir canlının yaşamadığı göller, zarar gören yapılar ve sağlıklarını kaybeden insanlar vardır.Asit yağmuruna karşı, elektrik üreten santrallerin bacalarına filtre takılması ve katilitik dönüştürücüler kullanılması gibi önlemler alınabilir.

Ozan MakinaKapat