Üçünüzü de Öldürsün de Bizi Kurtarsın
Üçünüzü de Öldürsün de Bizi Kurtarsın Sultan Ahmed Hanım imamı ve hocası Mustafa Efendi"nin "Hocazade" namıyla maruf oğlu Mesut Efen­di ilmiye sınıfına girdiği sıralarda rütbesinin yükseltilme­si için kardeşiyle beraber Şeyhülislamı rahatsız eder ve saray adamlarına da devamlı surette şefaat ettirirdi. Bunların baskılarına tahammülü tükenen Şeyhülis­lam Yahya Efendi bızar olduğundan: -Allah hoca efendiye rahmet eylesin ki bu çelebileri okutmamış. Bu halleriyle bizi aciz bıraktılar. Ya tahsil etselerdi bunlara kim cevap verirdi? dedi.

Hocazade Mesut Efendi bir aralık kendisinden büyük bir rütbeye nail olunca haset eden kardeşi Ali Efendi, bi­raderini öldüreceğini annesine söyler. Kadın bu sözden ürkerek Şeyhülislam Yahya Efendiye müracaatla:

-Aman efendim, Ali"ye de biraderine verilen rütbe­den ihsan buyurun, Mesut"u öldürecek!" der.

Yahya Efendi birkaç kere:

-Korkma, öldürmez." derse de hanımı kandıramaz.

Söz uzayınca:

-Ah, kadın, nasıl öldürebilir? Öldürürse onu da öldürürler. Onlar ölünce sen de kederinden ölürsün. Fakat hanginiz o kadar şanslı, üçünüz de ölün de, biz elinizden kurtulalım!

Ozan MakinaKapat