Şehid Oldu İki Gâzi...
Şehid Oldu İki Gâzi...

Hasırcızade"den bir gün yeni Müslüman olmuş yoksul bir gayrimüslim için yardım istemişler. Mehmet Ağa da o zamanın en değerli parası olan iki tane "El-Gâzi" altını yardımda bulunmuş. Fakat arkasından bir nükte savurmadan edememiş:

-Müslüman oldu bir Kâfir, şehid oldu iki Gâzi.
TelcisanKapat