Size Naklediyor muyum?
Size Naklediyor muyum? Abdülaziz Paris’te iken, III. Napolyon bir gün Fuat Paşa’ya, Abdülaziz ile ilgili bazı latifeler yapar ve Paşa’ya da sıkı sıkı tembihte bulunarak:- Sakın bunları padişah hazretlerine söyleme! Der. Paşa da şu latife ile teminat verir: - Bu pek tabiidir haşmetmeap. Padişahımızın sizin hakkınızda söylediklerini de size naklediyor muyum?
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat